Czy można odliczyć VAT od faktury z błędnym numerem NIP?

2024-02-22

Błędy mniejszej wagi na fakturze Błędnie wystawiona faktura VAT może zawierać pomyłki mniejszej lub większej wagi. W zależności od rodzaju błędu zależy sposób jego poprawienia. Do...

Co grozi za ukrywanie dochodów?

2024-02-21

Dochód z nieujawnionych źródeł Nieujawniony dochód nie zostaje opodatkowany i tym samym uszczuplają się przychody państwa. Nieujawnienie dochodu ma miejsce wtedy, kiedy podatnik nie informuje organów...

Symbole przelewów podatkowych

2024-02-20

Indywidualny mikrorachunek podatkowy  został wprowadzony nowelizacją ustawy Ordynacja podatkowa. Każda osoba opłacająca podatki zidentyfikowana za pomocą numeru NIP lub PESEL otrzymała przypisany do niej indywidualny rachunek...

Sprzedaż samochodu firmowego, jak odzyskać nieodliczony VAT?

2024-02-19

Sposób na odzyskanie nieodliczonego VAT - sprzedaż pojazdu w okresie korekty Połowa nieodliczonego podatku może zostać przekazana przedsiębiorcy na jeden z podanych sposobów: modyfikacja przeznaczenia pojazdu -...

Limity podatkowe 2024

2024-02-18

Limity podatkowe i bilansowe obowiązujące w 2024 roku Limity finansowe i bilansowe obowiązujące w 2024 roku należy przeliczyć wg kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 2...

Rozliczenie VAT za sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki

2024-02-17

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii reguluje zasady używania instalacji OZE. Z kolei 1 kwietnia 2022 roku ustawodawca wprowadził istotną...

Zakup środka transportu jako WNT a deklaracja VAT-23

2024-02-16

Środek transportu w ramach WNT Przedmiotem WNT może być nowy środek transportu albo inny środek transportu, który zostanie zarejestrowany na obszarze kraju bądź gdy nie ma...

Kwota wolna od podatku 60 tys. od 2024

2024-02-13

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych trafił 7 lutego...

Ryczałt, czy podatek liniowy dla programisty, co wybrać w 2024 roku?

2024-02-13

Podatek liniowy W tym przypadku za podstawę opodatkowania służy dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów). Stawka podatku jest stała i została określona na 19%. Oznacza...

PIT-11 dla pracownika, obowiązek potwierdzenia odbioru

2024-02-12

PIT-11 – jaki to formularz? PIT-11 jest imiennym drukiem przygotowanym dla konkretnego podatnika, w którym zawarte są informacje o przychodach, dochodach i kosztach, a także o...