W obecnych czasach konieczność wykonywania pracy zdalnej staje się coraz bardziej oczywista. Taki charakter zatrudnienia wiąże się z nowymi obowiązkami po stronie pracodawcy. praca zdalna

Czym jest praca zdalna? 

Obecnie praca zdalna stała się popularną formą zatrudnienia. Podczas trwającej epidemii COVID-19 pracodawca może zlecić pracownikowi i ma do tego prawo, zdalne wykonywanie czynności związanych z jego obowiązkami pracowniczymi. Zwykle taka praca zlecana jest na pewien określony czas i musi być zgodna z zapisami umieszczonymi w umowie podpisanej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą. Praca zdalna wykonywana jest w innej lokalizacji niż główne miejsce zatrudnienia. Najczęściej jest to mieszkanie pracownika. 

Prawa przysługujące pracodawcy

Zgodnie z przepisami i interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, pracodawca ma prawo polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak również w okresie 3 miesięcy od momentu jego odwołania. 

W związku z tym, że praca zdalna jest dopuszczalna i zgodna z prawem, to pracodawca zostaje zwolniony z obowiązku płatnika z tytułu zwrotu kosztów zakupu sprzętu przeznaczonego do jej wykonywania. Powyższy zwrot nie jest przychodem więc nie występuje obowiązek zapłaty podatku PIT z tego tytułu. Zakup potrzebnego sprzętu, jak również dopłata lub zwrot kosztów zakupu sprzętu nie powoduje powstania dochodu, a co się z tym wiąże nie występuje też obowiązek zapłaty podatku. 
W przypadku gdyby pracownik nie wyraził zgody na wykonywanie pracy zdalnej i nie podał przyczyny swojej decyzji, to pracodawca ma prawo sądzić, że obowiązki pracownicze zostały naruszone. Inaczej sprawa wygląda jeżeli pracownik nie ma warunków do wykonywania pracy zdalnej. W takim wypadku pracodawca nie powinien karać pracownika za odmowę wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób zdalny. 

Obowiązki pracodawcy wynikające z pracy zdalnej

Obowiązkiem pracodawcy zlecającego pracę zdalną jest zapewnienie pracownikowi wszystkich materiałów i narzędzi potrzebnych do jej wykonywania. Poza tym pracodawca powinien zadbać o stronę logistyczną. Dopuszczalne jest wykorzystanie do pracy zdalnej narzędzi oraz materiałów, których pracodawca nie był w stanie zapewnić. Jednak nie może to zakłócać poszanowania i ochrony informacji poufnych. 

Praca zdalna – wady i zalety

Dla niektórych osób praca zdalna jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Uważają, że wolą pracować w ten sposób, że pracują bardziej wydajnie. Są też przeciwnicy takiego rozwiązania.

Zalety:
  • niezależność
  • poczucie wolności
  • praca z każdego dowolnego miejsca (niekoniecznie z domu)
  • oszczędność czasu.
Wady:
  • brak bezpośredniego kontaktu z innymi pracownikami
  • problem z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego
  • brak motywacji do pracy.


Data publikacji: 2021-04-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU