Co do zasady każda firma powinna mieć swoją siedzibę lub chociażby miejsce, które może podać jako miejsce prowadzenia działalności. Przedsiębiorca w momencie rejestracji zobowiązany jest do podania adresu firmy, pod którym będzie prowadzona działalność. Jednak czasami trudno jest określić konkretne miejsce siedziby firmy. miejsce prowadzenia dzialalnosci

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest odprowadzanie składek do ZUS-u za siebie i zatrudnionych pracowników, jak również rozliczanie i płacenie podatków zgodnie z przepisami. Jednym z ważniejszych punktów w prowadzonej działalności jest posiadanie adresu siedziby firmy, czyli stałego miejsca prowadzenia działalności. Przedsiębiorca przy rejestracji zobowiązany jest do podania nie tylko adresu przedsiębiorstwa, ale również adresu, pod którym będzie przechowywana dokumentacja księgowa. W pewnych okolicznościach zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. 

Zakładanie działalności 

Działalność gospodarczą można założyć na kilka sposobów. Przy działalności jednoosobowej stosuje się procedurę uproszczoną. W tym wypadku wystarczy dostarczyć do właściwego urzędu gminy lub miasta wypełniony formularz CEIDG-1 (wniosek o rejestrację przedsiębiorcy). Należy w nim podać wszystkie niezbędne informacje dotyczące nowego podmiotu. W przypadku spółek prawa handlowego trzeba spełnić wiele innych warunków. Jednym z ważniejszych jest wpis do KRS. Przedsiębiorca zarówno przy rejestracji jednoosobowej firmy jak i tej w formie spółki zobowiązany jest do wskazania adresu, pod który mają być kierowane pisma urzędowe.

Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca nie ma obowiązku podawania stałego miejsca wykonywania działalności. Związane jest to z faktem, że zarówno przedsiębiorca, jak i zatrudnieni przez niego pracownicy mogą pracować zdalnie, jak również często mogą się przemieszczać i realizować zadania z różnych miejsc. Obecnie w ten sposób pracuje coraz więcej firm, dlatego też podanie wyłącznie adresu do korespondencji jest jak najbardziej poprawne. W praktyce adres ten zostanie wskazany we wszystkich rejestrach jako podstawowy adres siedziby firmy. W większości przypadków adresem tym jest adres zamieszkania przedsiębiorcy lub adres wynajętego biura. 

Brak siedziby działalności – urząd skarbowy

Adres stałej siedziby firmy odgrywa duże znaczenie przy określaniu przynależności do właściwego urzędu skarbowego. Każda firma musi być zgłoszona do urzędu skarbowego. W przypadku zmiany adresu siedziby możliwe jest, że trzeba będzie przenieść się do innego urzędu. Jeżeli brak jest stałego miejsca wykonywania działalności, to należy przyjąć, że właściwym urzędem skarbowym będzie ten określony na podstawie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. 

Brak stałego miejsca zamieszkania, a adres na fakturze

Na każdym dokumencie musi znaleźć się informacja o adresie firmy, dotyczy to również faktury. Wynika to z przepisów prawa podatkowego. W przypadku kiedy przedsiębiorca nie posiada stałego adresu wykonywania działalności podaje na fakturze swój adres zamieszkania. Musi to być ten sam adres jaki został wskazany na zgłoszeniu identyfikacyjnym w formularzu VAT-R oraz we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Każda zmiana miejsca zamieszkania wymaga aktualizacji we wszystkich rejestrach w terminie 7 dni od zaistnienia tego faktu. 

Brak stałego miejsca wykonywania działalności – podatek VAT

Ustawa o VAT dopuszcza dwa rodzaje miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to stałe miejsce zamieszkania oraz adres siedziby firmy. Właściwość urzędu skarbowego w świetle podatku VAT należy określić zgodnie z taką samą zasadą jaka obowiązuje w przypadku podatku dochodowego. Jeżeli więc brak jest miejsca siedziby firmy, to pod uwagę należy wziąć adres zamieszkania przedsiębiorcy.


Data publikacji: 2021-04-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Praktyka lekarska Anna Zawistowska
04 Październik 2023

Wystawiam fakturę bez vat, nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności, mam adres do doręczeń inny niż zamieszkania. Co powinnam wpisać w adresie na rachunku, adres zamieszkania czy do doręczeń?

 
Faktura XL
04 Październik 2023

Adres powinien być podany taki sam jaki został podany w CEiDG podczas rejestracji firmy.

petryk
09 Sierpień 2023

Ale nie powinno być problematyczne skoro US dopuścił do rejestracji takiego podmiotu (przeprowadzona była kontrola zasadności takiej rejestracji i nie było zastrzeżeń) a tym bardziej, że brak możliwości zarejestrowania działalności przez osobą "bezdomną" (mieszkającą po hotelach itp) było by sprzeczne z podstawowym, konstytucyjnym prawem równości oraz swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej... Niestety na co dzień użeram się z licznymi petentami odmawiającymi mi wystawienia na podstawie POPRAWNYCH i w tym przypadku PEŁNYCH danych faktury.

petryk
09 Sierpień 2023

W akapicie "Brak stałego miejsca zamieszkania, a adres na fakturze" wbrew jego treści nie wytłumaczono co należy wpisać na fakturze, jeżeli przedsiębiorca nie posiada ani stałego miejsca zamieszkania ani miejsca prowadzenia działalności (siedziby). Proszę o wyjaśnienie takiego przypadku - ja właśnie mam zarejestrowaną działalność (bez jakiegokolwiek adresu) i ciągle mam problem bo sprzedawcy odmawiają mi wystawienia faktury bez adresu (którego nie mogę podać bo go nie mam - mieszkam w hotelach i innych często zmiennych lokalizacjach) .

 
FakturaXL
09 Sierpień 2023

Może to być problematyczne. Wystawca faktury ma rację ponieważ zgodne z Art 106e pkt 1 par 3) faktura powinna zawierać: "imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy".