Niektóre zawody bez większego problemu mogą być wykonywane w domu. Wystarczy, że osoba będzie posiadała laptop z dostępem do Internetu wyposażony w odpowiednie oprogramowanie. Takie zawody jak: grafik komputerowy, tłumacz, czy księgowa mogą wykonywać swoją pracę z każdego miejsca, niekoniecznie muszą przebywać w biurze. prowadzenie firmy w domu

Firma w domu – liczby

W raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce znajdują się dane statystyczne dotyczące polskich firm. Zgodnie z nim największą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa (96,2% wszystkich firm). Najwięcej firm działa w branży usługowej (53%) oraz w handlu (25%). Polscy mikroprzedsiębiorcy to przede wszystkim małe, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze, które często mogą być prowadzone w domu.

Rejestracja firmy pod adresem zamieszkania nie zawsze musi oznaczać i w większości przypadków tak jest, że osoba samozatrudniona pracuje w domu. Jest tak np.: w przypadku osób wykonujących zawód taksówkarza, czy oferujących usługi remontowe. 

Prowadzenie firmy w domu – zalety

 • oszczędności – nie ma konieczności wydawania środków na wynajem biura i dojazd do pracy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z mediami, sprzątaniem biura, remontami, zakupem potrzebnych urządzeń i materiałów biurowych
 • dowolne godziny pracy – przedsiębiorca sam decyduje, w których godzinach pracuje, o której godzinie rozpoczyna pracę i o której ją kończy, jak długie przerwy sobie robi, zawsze może dopasować godziny pracy do własnych potrzeb
 • możliwość skupienia się na wykonywanych czynnościach – praca samodzielna bez innych pracowników
 • możliwość wykonywania pracy pomimo innych obowiązków – idealne rozwiązanie w przypadku osób, które jednocześnie zajmują się innymi czynnościami domowymi i rodzinnymi, jak np.: matka zajmująca się swoim dzieckiem, czy osoba opiekująca się chorym rodzicem. Takie rozwiązanie pozwala jednocześnie spełniać się zawodowo, rozwijać własną karierę i w tym samym czasie opiekować się innym członkiem rodziny
 • możliwość zaliczenia niektórych wydatków do kosztów firmowych – przy wybranych rodzajach działalności gospodarczej można zaliczyć niektóre wydatki do kosztów firmowych, jak np.: związane z eksploatacją mieszkania.

Prowadzenie firmy w domu – wady

 • łączenie obowiązków służbowych z domowymi – czasami trudno jest rozdzielić w czasie te dwa rodzaje czynności. Osoba pracująca w domu w czasie, w którym powinna pracować wykonuje obowiązki związane z czynnościami domowymi, jak: pranie, sprzątanie itp. Pracę zawodową odkłada na późniejszy okres i dzięki temu może jej brakować czasu na wykonanie części obowiązków służbowych
 • brak możliwości bezpośredniej wymiany doświadczeń i kontaktu z innymi pracownikami
 • poczucie osamotnienia – brak kontaktu z innymi pracownikami, rozwiązanie nie polecane w przypadku osób lubiących pracować zespołowo
 • brak możliwości spotkań z klientami w biurze
 • możliwość zapłacenia wyższego podatku od nieruchomości – jeżeli gmina stwierdzi, że część mieszkania wykorzystywana jest w działalności, to może podwyższyć wysokość podatku od nieruchomości.

Wydatki związane z zapłatą czynszu i innych opłat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca ma prawo zaliczyć część wydatków związanych z mieszkaniem do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie wyodrębnił oddzielnego pomieszczenia dla celów działalności. Taka jest też interpretacja Ministerstwa Finansów i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jeżeli chodzi o koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w domu, to podwyższony podatek od nieruchomości odnosi się jedynie do tej części powierzchni, która służy tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, co oznacza, że jeżeli przedsiębiorca nie wyodrębnił części powierzchni pod działalność gospodarczą i jeżeli mieszkanie jest wykorzystywane również w celach mieszkaniowych, to obowiązuje go stawka podatku taka jak przy powierzchni mieszkaniowej. 

Do kosztów działalności gospodarczej można zaliczyć jedynie tę część wydatków poniesionych na czynsz lub media, która odpowiada powierzchni mieszkania wykorzystywanej w działalności. Jeżeli będzie to np. 10% powierzchni, to jedynie taka część może być uwzględniona w kosztach prowadzenia działalności.

Wydatki, które mogą zostać zaliczone do kosztów prowadzenia firmy to:
 • czynsz
 • media (gaz, energia elektryczna, woda)
 • telefon, Internet
 • koszty odsetek kredytu (koszt stanowią tylko odsetki zapłacone i lub skapitalizowane)
 • wydatki na środki czystości.

Koszty związane z Internetem i ich rozliczanie

Jeżeli usługa internetowa została założona na firmę i jest wykorzystywana jedynie w prowadzonej działalności, to przedsiębiorca ma prawo rozliczyć w kosztach firmy, w całości wydatek poniesiony na jego zapłatę. W przypadku kiedy dostęp do Internetu służy zarówno celom prywatnym jak i zawodowym, to przedsiębiorca musi rozdzielić koszt w stosunku proporcjonalnym, podobnie jak ma to miejsce przy rozliczaniu czynszu, czyli uwzględniając procent powierzchni mieszkania wykorzystywanego do prowadzenia działalności. Przykładowo jeżeli miesięcznie płaci za Internet 100 zł i w działalności wykorzystuje 30% powierzchni mieszkania, to w kosztach może uwzględnić jedynie 30 zł. 

Przedsiębiorca może też dokonać wyliczenia w inny sposób, za pomocą tzw. ewidencji godzinowej. Musi ocenić przez ile godzin w miesiącu korzysta z Internetu prywatnie, a ile w ramach prowadzonej działalności. Jeżeli np.: w miesiącu ogólnie korzysta z Internetu przez 500 godzin, a w działalności przez 400 godzin, to będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych 80% poniesionych wydatków, czyli przy kwocie abonamentu 100 zł miesięcznie, zaliczy 80 zł. W sytuacji kiedy umowa Internetu została zawarta na osobę prywatną, a Internet używany jest i w działalności i prywatnie, to przedsiębiorca powinien wystąpić do organu podatkowego o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie, której będzie mógł dokonać zapisów w ewidencji. 

Czym kierować się przy wyborze operatora usług telekomunikacyjnych?

Większość przedsiębiorców prowadzących działalność w domu korzysta z usług telekomunikacyjnych. Ważne, aby były to usługi na wysokim poziomie.

Przy wyborze operatora warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, jak np.: 
 • specjalna linia dla klientów biznesowych – w przypadku pilnej sprawy istnieje możliwość wykonania telefonu na specjalny numer przeznaczony tylko dla połączeń wykonywanych przez przedsiębiorców
 • możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego okresu zobowiązania
 • możliwość testowania usługi bez konieczności podpisywania długoterminowej umowy i ponoszenia konsekwencji w przypadku zmiany usługi lub rezygnacji z niej jeżeli nie odpowiada ona oczekiwaniom przedsiębiorcy
 • prędkość wysyłania plików, jak również możliwość wysyłania dużych plików, czy wrzucania materiałów do chmury
 • poziom bezpieczeństwa
 • rodzaj oferowanych usług dedykowanych specjalnie dla biznesu, jak przykładowo: 
  • stały adres IP
  • pakiet oprogramowania, który pozwala przedsiębiorcy zalogować się z dowolnego urządzenia.


Data publikacji: 2021-06-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU