Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Jego wysokość ma znaczenie między innymi przy przyznawaniu kredytów studenckich. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Jak ustala się wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw?

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw określa się na podstawie ogólnej sumy wynagrodzeń brutto oraz honorariów wypłaconych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 9 osób w stosunku do przeciętnej liczby osób zatrudnionych w danym okresie czasu. Pod uwagę brane są tylko wynagrodzenia i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę

Po co ustala się przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw?

Informacje dotyczące tego wynagrodzenia potrzebne są między innymi do określenia kwoty dziennego świadczenia pieniężnego jakie przysługuje żołnierzowi będącego w rezerwie, który już odbył ćwiczenia wojskowe lub do określenia wysokości udzielanych kredytów studenckich. Kwota ta służy również m.in. do określenia kwoty środków pieniężnych na rachunkach oszczędnościowych wolnych od zajęcia na podstawie administracyjnego lub sądowego tytułu wykonawczego, jak i określaniu kwoty wypłaty z rachunku oszczędnościowego zmarłego posiadacza osobie wskazanej w umowie.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2024 roku. 

W styczniu 2024 roku wynagrodzenie wyniosło: 7 768, 35 zł
W lutym 2024 roku jego wysokość została obliczona na: 7 978,99 zł

Ostatnia aktualizacja: 2024-04-21
Data publikacji: 2020-03-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU