Przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą wystawiają faktury VAT. Aby dokument był zgodny z prawem musi zawierać elementy określone w przepisach. Oznaczenie „FAKTURA VAT” – czy musi obowiązkowo znaleźć się na fakturze? slowo faktura vat

Dokument Faktura VAT, wymagana nazwa

Z początkiem 2013 roku zmieniły się przepisy dotyczące obowiązkowych elementów na różnych typach dokumentów. Pojawiły się nowe oznaczenia, a niektóre zostały zastąpione innymi. Zmiany dotknęły również fakturę sprzedaży. Z dokumentu zniknęła nazwa „Faktura VAT”. Dzisiaj taka nazwa nie jest wymagana, co nie oznacza, że nie może się na niej pojawić.

O tym żeby dany dokument został uznany za fakturę decydują inne elementy niż nazwa, które obowiązkowo muszą na nim się znaleźć oraz zaistnienie sytuacji, która nakazuje wystawienie faktury. Pełna lista elementów jakie powinna zawierać faktura VAT znajduje się w par. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wśród podanych informacji znajdują się te określające dane jakie powinna zawierać faktura VAT. Są to między innymi: data wystawienia faktury, numer identyfikacyjny, nazwa towaru/usługi, liczba dostarczonych towarów, zakres wykonanych usług, cena towaru/usługi i inne. Dokument nazwany inaczej niż „faktura” może zostać uznany za fakturę jeżeli będzie zawierał wszystkie wymagane elementy oraz jeżeli organy skarbowe uznają go za czytelny.

Podsumowanie 

Pomimo tego, że na fakturze nie jest wymagane stosowanie nazwy „Faktura” lub „Faktura VAT, to jednak większość podatników umieszcza na dokumencie takie nazewnictwo. Pozwala to odróżnić od siebie różne typy faktur. Kontrahent jeżeli otrzyma dokument z nazwą pozbywa się wątpliwości jaki typ dokumentu otrzymał.


Data publikacji: 2021-01-14, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU