Koniec roku tuż, tuż. To istotne dla przedsiębiorców, bo 31 grudnia 2023 r. faktury wystawione przez nich w 2021 r. stracą ważność. Po upływie tego terminu odzyskanie zapłaty od niesolidnych kontrahentów w sądzie stanie się niemożliwe. Ratunkiem jest zlecenie należności do windykacji poprzez system FakturaXL i zawarcie ugody z dłużnikami do 31 grudnia. Nie ma na co czekać. przedawnienie faktury

Przedawnienie płatności za fakturę - powszechny problem

Badanie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso „Przeterminowanie faktur w polskich przedsiębiorstwach” pokazuje, że zatory płatnicze są barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej aż dla 68 proc. firm. 1/5 nie płaci kontrahentom na czas, bo sama nie dostaje pieniędzy od klientów.

4 na 10 badanych firm ocenia opóźnione płatności za faktury jako poważny problem, z czego 16 proc. uważa, że jest on „bardzo duży”. Regulowanie zobowiązań z poślizgiem jest dotkliwe szczególnie dla branży usług budowlanych i handlowych.

Nieuregulowane zobowiązania za faktury są na tyle poważną przeszkodą w biznesie, że co 5. firma nie ma z czego zapłacić partnerom handlowym, 1/4 jest zmuszona ograniczać inwestycje, a 19 proc. podnosić ceny swoich towarów i usług. 13 proc. ma problemy z wprowadzaniem produktów na rynek, a tyle samo odczuwa pogorszenie swojego wizerunku, czego rezultatem są słabsze warunki finansowe dostaw, jakie proponują im kontrahenci. Co 10. z konieczności zmniejsza zatrudnienie i obniża pensje pracownikom. 

Terminy przedawnienia faktur

To, że kontrahenci długo nie płacą, nie oznacza, że przedsiębiorcy mają czekać z założonymi rękami. Do działania powinna ich zmobilizować wizja utraty pieniędzy z wystawionych faktur. Zgodnie z przepisami prawa dokumenty księgowe mają swoje terminy przedawnienia. Według przepisów Kodeksu Cywilnego faktury wystawione za sprzedaż towarów lub usług przedawniają się z upływem 2 lat, liczonych do końca roku kalendarzowego. Wyjątek stanowi branża transportowa, gdzie okres ten jest krótszy i wynosi rok. Jeśli usługa obejmowała transport międzynarodowy, czas nieco się wydłuża – do roku i trzech miesięcy. 

PRZYKŁAD:
Firma sprzedała towar 10 czerwca 2021 r., a termin wymagalności zapłaty przypadał 10 lipca. Przelew nie wpłynął jednak na konto. Dług za fakturę przedawni się z końcem 2023 r. 
Przedawnienieza fakturę nie oznacza, że dług znika, lecz nie da go dochodzić przed sądem. Nadal możliwe jest natomiast umieszczenie informacji o zadłużeniu w Krajowym Rejestrze Długów. Jednak im szybciej przystąpi się do windykacji należności, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. 

Dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorcy efektywnie wykorzystali czas, jaki pozostał do końca roku, zrobili przegląd niezapłaconych faktur i jak najszybciej podjęli działania windykacyjne. Zlecenie należności do odzyskania przez wyspecjalizowaną firmę jest bardzo proste i nie wymaga zaangażowania przedsiębiorców. Mogą oni przekazać faktury do windykacji poprzez system FakturaXL.

Szybka ugoda przerwie bieg przedawnienia faktury

Dwa miesiące, które zostały do końca roku wystarczą, aby negocjatorzy firmy windykacyjnej porozumieli się z dłużnikami i zawarli ugodę, która przerwie bieg przedawnienia. Ugoda oznacza kompromis obu stron, ale warto go wypracować, aby odzyskać pieniądze za swoją pracę. Równolegle tworzony jest plan spłaty, który muszą zaakceptować obie strony. Zawsze jest on dostosowany do możliwości dłużnika i zaaprobowany przez wierzyciela. Dopiero wtedy można wdrożyć ugodę w życie.

Jak uzyskać zapłatę za przedawnione faktury?

Kiedy partnerom biznesowym uda się zawrzeć ugodę, kolejnym etapem jest właśnie odzyskanie należności od dłużnika, czym zajmują się negocjatorzy firm windykacyjnych. To wsparcie jest szczególnie istotne, bo przedsiębiorcy ani ich pracownicy nie są przygotowani merytorycznie bądź mentalnie do prowadzenia takich pertraktacji, nie znają też przepisów prawa, na jakich opiera się dochodzenie należności, a później ich egzekwowanie. 

Nie warto zatem przekreślać przedawnionych faktur z 2021 r., tylko przystąpić do działania - zwłaszcza że obecne warunki ekonomiczne są niekorzystne. Inflacja, którą mocno odczuwają niemal wszystkie branże, w połączeniu z kryzysem energetycznym oraz ograniczeniem wydatków przez konsumentów, sprawiają, że dla funkcjonowania firm ważna jest każda złotówka. Przedsiębiorstwa, które nie otrzymały zapłaty za swoją pracę sprzed dwóch lat mogą więc podwójnie ucierpieć – i z powodu bieżącej sytuacji gospodarczej, i z powodu braku gotówki, która powinna trafić na ich konta.

Nierzadko unikanie płacenia jest celowym zabiegiem firm. Liczą, że wierzyciel nie podejmie żadnych radykalnych kroków i nastąpi przedawnienie należności za faktury. Dlatego trzeba zareagować jak najszybciej. Zlecenie faktur do windykacji poprzez system FakturaXL do wyspecjalizowanej firmy jest bardzo proste i nie wymaga zaangażowania przedsiębiorców. Co ważne, płacą oni prowizję tylko w przypadku, gdy uda się odzyskać należność od dłużników. Nie ponoszą żadnych kosztów wstępnych.

Jak skorzystać z windykacji faktur w programie Faktura XL?

Po zalogowaniu do programu należy wejść do zakładki “Przychody” (1) i wybrać “Nieopłacone faktury” (2).
Pojawi się lista nieopłaconych faktur, na której po prawej stronie obok każdej faktury znajduje się przycisk “Zarządzaj” (3). Po kliknięciu w przycisk otwiera się menu opcji dla faktury w którym w dolnej części jest opcja “Odzyskaj pieniądze” (4).

Odzyskaj pieniądze

Uwaga! Usługa windykacji jest dostępna tylko dla faktur wystawionych na polskich nabywców, które są po terminie.

Pełna instrukcja dla darmowej windykacji online w programie


Data publikacji: 2023-11-16, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU