Przedsiębiorcy dokumentują sprzedaż za pomocą faktur VAT. Poprawnie wystawiony dokument jest podstawą ujęcia wydatków w kosztach firmowych oraz do odliczenia podatku VAT. W niektórych sytuacjach na dokumencie w miejscu umieszczania stawki VAT widnieje adnotacja „ZW” oznaczająca zwolnienie z VAT. adnotacja ZW na fakturze

Adnotacja "ZW" lub "NP" - kogo dotyczy?

W zasadzie wszystkie transakcje dokonywane przez polskich przedsiębiorców powinny być udokumentowane fakturą VAT i powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Wykaz czynności jakie należy opodatkować podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ustawy o VAT. Natomiast wyłączenia z opodatkowania określa art. 6 ustawy o VAT

Opodatkowaniu podlega:
 • zakup usług od podatników, których siedziba działalności gospodarczej lub stałe miejsce jej prowadzenia mieści się poza granicami kraju (import usług zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT), gdzie wykonawcą usług jest polski podatnik VAT
 • transakcja krajowa obejmująca nabycie towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy oraz nabycie usług z załącznika nr 14 (art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy) przez nabywcę (mechanizm odwrotnego obciążenia).
Adnotację „ZW” umieszczają przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT. Zwolnienie z VAT możliwe jest ze względu na:
 • rodzaj prowadzonej działalności – zwolnienie przedmiotowe odnosi się do określonego rodzaju czynności i wymaga umieszczenia na fakturze podstawy prawnej zwolnienia
 • obrót – zwolnienie podmiotowe obejmuje przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży opodatkowanej nie przekraczającej łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty o wartości 200 000 zł (wartość dotyczy sprzedaży bez podatku VAT). W tym wypadku podatnik nie musi umieszczać na fakturze podstawy prawnej zwolnienia.
Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia z VAT nie mają możliwości odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych.

Adnotacja „ZW” 

umieszczona na fakturze oznacza, że dana transakcja jest zwolniona z podatku VAT. Wykaz czynności podlegających zwolnieniu zawiera art. 43 ust. 1 pkt 2 – 41 ustawy o VAT. Są to między innymi takie czynności, jak:
 • dostawa towarów używanych
 • dostawa własnych produktów rolnych
 • dostawa ludzkich organów i mleka kobiecego
 • dostawa organów ludzkich, krwi i osocza
 • dostawa złota dla NBP
 • usługi transportu sanitarnego
 • usługi pomocy społecznej
 • usługi świadczone przez techników dentystycznych w ramach wykonywania zawodu
 • usługi opieki medycznej, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
 • usługi edukacyjne.
Świadczenie wyłącznie usług zwolnionych z VAT nie podlega obowiązkowi rejestracji do VAT. Przedsiębiorcy dokumentują taką sprzedaż za pomocą faktur bez VAT. Adnotacja „ZW” może zostać umieszczona na fakturze dobrowolnie.


Data publikacji: 2020-11-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Iza
08 Grudzień 2023

Czy wasza aplikacja umożliwia dodanie tej adnotacji?

 
Faktura XL
08 Grudzień 2023

Mamy w programie dedykowane druki Faktura bez VAT, więc umieszczanie adnotacji zw. nie jest potrzebne. Natomiast jeśli wystawia Pani faktury VAT i jednocześnie też zwolnione, to można na takiej fakturze VAT wybrać oznaczenie zw.