Od 1 stycznia 2022 roku w życie weszły nowe przepisy, które wprowadziły sporo zmian, zwłaszcza w podatkach. Miały być korzystne dla wszystkich. Jednak stało się inaczej. Na zmianach najwięcej mogą stracić przedsiębiorcy. spolka komandytowo-akcyjna polski lad

Znaczące zmiany wprowadzone przez Polski Ład – składka zdrowotna

Jedną z licznych zmian jakie wprowadził Polski Ład, która najbardziej dotknęła podatników, a zwłaszcza przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Obecnie oblicza się ją procentowo od uzyskanego dochodu (przychód minus koszty uzyskania przychodu bez zmniejszenia za amortyzację, czy różnice w remanencie). 

Minimalizacja strat poniesionych w związku z wprowadzonymi zmianami

Wprowadzone zmiany w sposobie rozliczania składki zdrowotnej spotkały się ze sporym niezadowoleniem przedsiębiorców i innych podatników, dlatego rząd postanowił znowelizować ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Z początkiem roku część przedsiębiorców postanowiła zmienić formę opodatkowania na bardziej korzystną i wybrała podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt korzystny jest dla przedsiębiorców osiągających duże przychody przy jednocześnie niskich kosztach. 

Innym rozwiązaniem jest zmiana formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub nawet założenie nowego przedsiębiorstwa w wymienionej formie. Jednak przed zmianą warto rozważyć wszelkie za i przeciw. Nie w każdym przypadku wybór spółki z o. o. jest dobrym rozwiązaniem.  

Dla kogo spółka komandytowo-akcyjna?

Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszy się spółka komandytowo-akcyjna. Do jej wyboru zachęcają przede wszystkim korzystne zasady obowiązujące przy rozliczaniu podatku oraz brak składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zysk spółki i wypłata dywidendy podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Prowadzenie działalności w tej formie niesie ze sobą również pewne ryzyka, jak np. klauzula o unikaniu opodatkowania, czy prawdopodobieństwo zmiany przepisów. 

Patrząc z poziomu podatków, to spółka SKA jest dobrym rozwiązaniem. Trzeba jednak mieć na uwadze, że ten rodzaj spółki nie jest dla każdego. Na zamianie obecnej formy prawnej na spółkę komandytowo-akcyjną na pewno skorzystają firmy stabilne ze sporym majątkiem.


Data publikacji: 2022-04-29, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU