Polski Ład wprowadza wiele zmian, między innymi w dochodach i w podatkach. Jak będą wyglądały rozliczenia oraz dochody w wybranej formie opodatkowania w 2022 roku po wejściu w życie Polskiego Ładu? obliczanie dochodu polski lad przyklady

Dochód opodatkowany podatkiem liniowym - przykład

Za pomocą podatku liniowego zazwyczaj rozliczają się przedsiębiorcy osiągający dość wysokie przychody przekraczające kwotę z I progu podatkowego. Osoby takie nie mogą odliczyć kwoty wolnej od podatku, a od 2022 roku nie będą miały możliwości odliczania od podatku zapłaconej składki zdrowotnej. 


Wyliczenie wysokości dochodu przy rozliczaniu podatkiem liniowym - przykład


Kwota dochodu narastająco Podatek do zapłaty
Dochód netto wg stanu na:
Różnica
2021 r. 2022 r. 2021 r. 2022 r. 2022 r. po odjęciu 4,9% składki zdrowotnej
50 000 5 555 9 500 40 829 40 500 38 050 - 2 779
100 000 15 055 19 000 81 328 81 000 76 100 - 5 228
150 000 24 555 28 500 125 445 121 500 114 150 - 11 295


W podanym przykładzie składki na ubezpieczenia społeczne zostały ujęte w PKPiR w kosztach. W 2021 roku składka zdrowotna została odliczona od podatku za cały rok w kwocie 3 945,36 zł (328,78 zł x 12) przy założeniu, że składka zdrowotna za dany miesiąc płacona jest w tym samym miesiącu. 

W 2022 roku przedsiębiorca nie będzie mógł już odliczyć od podatku składki zdrowotnej. Kwota wyliczonej składki zdrowotnej została ujęta w tabeli przy wyliczeniu dochodu w kwocie netto. 

Kwota dochodu narastająco 50 000 100 000 150 000
Składka zdrowotna w 2022 roku (4,9% od kwoty dochodu) 2 450 4 900 7 350

Dochód opodatkowany skalą podatkową – przykład

Przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie skalą podatkową czeka po wejściu w życie Polskiego Ładu wiele zmian. Między innymi wzrost kwoty wolnej od podatku do wartości 30 000 zł oraz podniesienie kwoty I progu podatkowego z 85 528 zł na 120 000 zł. Jednocześnie podatnicy zostaną pozbawieni prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku lub w innej formie. 

Kwota dochodu narastająco Podatek do zapłaty

Kwota netto dochodu narastająco wg stanu:

Różnica
2021 r. 2022 r. do 31.12.2021 r. od 1.01.2022 r. od 1.01.2022 r. po odjęciu zapłaconej składki zdrowotnej
30 000 630,00 0,00 29 370 30 000 27 300 - 2 070
50 000 4 030,00 3 400,00 45 970 46 600 42 100 - 3 870
85 528 10 069,00 9 440,00 75 459 76 088 68 390 -- 7 069
150 000 31 225,00 24 900,00 118 775 125 100 111 600 - 7 175


W tabeli zostały uwzględnione składki na ubezpieczenie społeczne ujęte w KPiR w kosztach. Kwota wolna od podatku wg skali podatkowej wynosi w 2021 roku – 525,12 zł, a w 2022 roku – 5 100,00 zł. Składka zdrowotna w całym 2021 roku odliczona od podatku wynosi 3 945,36 zł (328,78 zł x 12) przy przyjęciu, że składka za dany miesiąc płacona jest w tym samym miesiącu. 
Wyliczenie składki zdrowotnej do zapłaty w 2022 roku zostało uwzględnione w tabeli do wyliczenia dochodu netto. W 2022 roku składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku. 


Kwota dochodu narastająco 30 000 50 000 85 528 150 000
Składka zdrowotna w 2022 roku (9% od kwoty dochodu) 2 700 4 500 7 698 13 500


Przedstawione przykłady mają jedynie charakter informacyjny.


Data publikacji: 2021-11-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
hedora59
17 Styczeń 2022

Otrzymałem rentę plus dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Ile procentowo będę miał potrącone z dochodu. Za miesiąc grudzień pobory mam mniejsze o 300 zł. Czuję się pokrzywdzony. Rencista, który otrzymuje niedużą rentę i musi dorabiać, a teraz w polskim ładzie odbierają mu chęć do pracy.

Wieslaw
03 Grudzień 2021

co w przypadku straty? Jak zostanie ustalona składka zdrowotna?

 
Faktura XL
03 Grudzień 2021

Polski Ład wprowadza składkę minimalną, która jest obliczana od minimalnego wynagrodzenia. W 2022 roku wyniesie 271 zł miesięcznie.