Przepisy ustaw podatkowych zostały znowelizowane, a limity dotyczące transakcji, które występują między dwoma przedsiębiorcami z użyciem rachunku bankowego zmieniły się. Biorąc pod uwagę przedawnione przepisy prawa, na przedsiębiorców nałożony był obowiązek używania przelewów bankowych dla tych transakcji, których wartość równała się, albo przekraczała 15 000 euro. Z dniem 1 stycznia 2017 roku przepisy uległy zmianie i limit wynosi 15 000 złotych. Przepisy o których mowa niosą za sobą szereg konsekwencji dla przedsiębiorców. Zapoznaj się z dzisiejszym artykułem, a dowiesz się jak wyglądają transakcje wynoszące ponad 15 000 złoty.

Limit transakcji gotówkowych

Na podstawie art. 22p ust. 1 ustawy PIT, a także art. 15d ustawy CIT przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności gospodarczej, wśród ich kosztów uzyskania przychodu nie wyróżniamy tych, które odnoszą się do transakcji o których mowa w art. 22 ustawy, która została wydana 2 lipca 2004 roku, a dotyczy swobody działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) ma miejsce bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Skupiając się na art. 22 ust. 1 ustawy, która weszła w życiu 2 lipca 2004 roku, dotycząca swobody działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), ma zastosowanie z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności, które odnoszą się do prowadzonej działalności gospodarczej ma miejsce przy użyciu rachunku płatniczego przedsiębiorcy, we wszystkich sytuacjach kiedy:
- jedną ze stron biorących udział w transakcji związanej z płatnością jest inny przedsiębiorca,
- jednorazowa wartość transakcji, nie biorąc pod uwagę liczby wynikającej z niej płatności, wynosi więcej niż 15 000 zł. Dla transakcji, które dokonane zostały w innej walucie niż polski złoty, przeliczenie następuje z użyciem kursu średniego walut obcych, który zostaje oddany do publicznej wiadomości przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego, który ma miejsce w dniu występującym przed dokonaniem transakcji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że przepisy odnoszą się tylko i wyłącznie do uiszczania zobowiązań w formie zapłaty. Wszelkie inne rodzaje regulowania (wygasania) zobowiązań nie mają do nich odniesienia, chodzi o zobowiązania, które nie mają związku z rachunkiem płatniczym, gdyż ich specyfiką nie jest płatność (chodzi na przykład o kompensatę).

Ważną informacją, dotyczącą nowych przepisów jest zmiana odnośnie kosztów uzyskania przychodów, a dokładnie nie można wliczyć do nich wydatków, dotyczących spłaty zobowiązań odnoszących się do transakcji, które zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej określane są jako wykonane bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Kolejną niezbędną dla przedsiębiorców informacją jest fakt, że przepisy prawa nie odrzucają z kosztów tylko i wyłącznie nadwyżki uzyskanej z tytułu zapłaty przekraczającej kwotę 15 000 zł, ale wszystkie płatności, które mają miejsce bez rachunku bankowego, pod warunkiem, że mamy do czynienia z transakcjami z użyciem gotówki wynoszącymi więcej niż 15 000 zł.


W kolejnej części zobrazujemy nowe przepisy prawa za pomocą przykładów.

Przykład 1:
Dwóch przedsiębiorców podpisało umowę dotyczącą sprzedaży mebli. Cena za meble wyniosła 22 000 zł, należność została w całości uregulowana gotówką. W związku z tym nabywca mebli nie może wliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości zakupionych mebli (a nie tylko i wyłącznie nadwyżki przekraczającej 15 000 zł), z tego względu, że płatność odbyła się bez użycia rachunku bankowego.

Oprócz tego, warto zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami dotyczącymi podatków, istnieje szansa na dodanie do kosztów uzyskania przychodów wartości należności, które dotychczas nie zostały opłacone. Jeśli owe zaległe należności zostaną opłacone bez korzystania z rachunku bankowego, płatnicy zobowiązani są do:
- pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub
- powiększenia przychodów, a może to nastąpić tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie ma szansy na pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów, tego miesiąca, kiedy miała miejsce zapłata należności bez korzystanie z rachunku płatniczego.

Przykład 2:
Przedsiębiorca nabył towary o łącznej wartości 17 000 zł, miało to miejsce w miesiącu kwietniu. Strony biorące udział w transakcji zdecydowały, iż uiszczenie należności będzie miało miejsce w maju. Należność została uiszczona gotówką, co nakłada na podatnika obowiązek pomniejszenia kosztów uzyskania przychodów w maju o łączną sumę 17 000 zł.

Przykład 3:
Przedsiębiorca nabył towary o łącznej wartości 17 000 zł, a miało to miejsce w miesiącu kwietniu. Strony biorące udział w transakcji ustaliły, że płatność nastąpi w maju. Należność została uiszczona gotówką, jednakże podatnik nie osiągnął w ogóle kosztów uzyskania przychodów. W związku z czym, podatnik ma obowiązek do powiększenia przychodów w danym miesiącu (maju) o łączną kwotę 17 000 zł.

Warto wiedzieć, że przypadek w którym uiszczenie należności ma miejsce za pomocą gotówki, a w drugiej kolejności, owa gotówka zostanie oddana przez sprzedawcę do nabywcy, a w tym momencie nabywca jeszcze raz dokona płatności, lecz tym razem z użyciem rachunku bankowego jest rozpatrywany odrobinę inaczej. Jeśli nastąpi zmiana sposobu wykonania płatności i ma ona miejsce zgodnie z przepisami prawa, istnieje szansa na zawarcie wartości transakcji, która została wykonana w kosztach podatkowych. Przepisy prawa nie zabraniają przedsiębiorcom na wykonanie poprawki w stosunku do uiszczenia należności przez przedsiębiorców.

Przykład 4:
Przedsiębiorca zakupił na rzecz firmy meble, których łączna wartość wyniosła 30 000 zł. Zapłacił za meble przy użyciu gotówki, jednakże po jakimś czasie zorientował się iż popełnił błąd. Kontrahent zgodził się oddać gotówkę i przedsiębiorca jeszcze raz uiścił należność, tym razem przy użyciu rachunku bankowego. Poprawiona płatność może zostać w pełni wliczona w koszty uzyskania przychodów.


Data publikacji: 2018-07-02, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU