Na biurko prezydenta trafiła do podpisu umowa dotycząca obowiązkowych płatności bezgotówkowych w sektorze B2C. Obecnie limity przeznaczone dla transakcji gotówkowych obowiązują jedynie w przypadku sprzedaży dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Jeżeli prezydent zdecyduje się na podpisanie ustawy, to od 1 stycznia 2022 roku obowiązkiem przedsiębiorców będzie umożliwienie klientom płatności bezgotówkowych. Czy obowiązek będzie dotyczył każdego przedsiębiorcy? obowiazek platnosci bezgotowkowych

Kto zostanie objęty obowiązkiem płatności bezgotówkowych?

Do ustawy Prawo przedsiębiorców za pomocą art. 22 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład) zostanie wprowadzony dodatkowy artykuł o brzmieniu:

Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598).

W związku z powyższym od 2022 roku każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek umożliwić swoim klientom płatności bezgotówkowe za pomocą karty płatniczej (Google Pay lub BLIK). Nie może to być przelew z rachunku bankowego.

Kto jest zwolniony z obowiązku płatności bezgotówkowych?

Obowiązek ma dotyczyć jedynie przedsiębiorców, którzy zostali zobowiązani lub będą mieć obowiązek instalowania kas fiskalnych (roczny przychód musi przekroczyć 20 000 zł). 
Z powyższego obowiązku przyjmowania płatności bezgotówkowych zostają zwolnieni przedsiębiorcy, którzy nie muszą prowadzić ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.


Data publikacji: 2021-11-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU