Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa wyższa płaca minimalna. W porównaniu do 2021 roku nastąpił wzrost o 210 zł brutto. W 2021 r. najniższe wynagrodzenie wyniosło 2 800 zł brutto. Co pracodawcy powinni wiedzieć o nowych przepisach kiedy zatrudniają pracowników w firmie? placa minimalna 2022

Minimalne wynagrodzenie pracownika w 2022 roku

Od 2022 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 3010 zł brutto. Dla pracodawcy wyższa pensja pracownika oznacza większe koszty. Z nowym rokiem wzrosła również stawka godzinowa, która obecnie wynosi 19,70 zł brutto za godzinę pracy. Powyższe dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czego nie wlicza się do kwoty wynagrodzenia?

Pracodawca, który zatrudnia pracowników na pełen etat musi zapewnić im minimalną kwotę płacy. Od 1 stycznia 2022 roku każdy zatrudniony pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie przynajmniej w kwocie 3 010 zł brutto. Powyższe dotyczy również pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2022 roku, którzy do tej pory otrzymywali pensję w niższej kwocie.

Zgodnie z najnowszymi przepisami przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie bierze się pod uwagę:
  • dodatku stażowego (dotyczy również pracowników sfery budżetowej)
  • dodatku za pracę w porze nocnej
  • nagród jubileuszowych
  • odprawy pieniężnej przy przejściu na emeryturę lub przy przejściu na rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
W 2022 roku pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin otrzyma na rękę po potrąceniu kosztów na ZUS i podatku, wynagrodzenie w wysokości około 2 209,56 zł netto. Osoby do 26 roku życia z uwagi na ulgę na PIT dla młodych otrzymają miesięczną pensję w granicach ok. 2 363,56 zł netto. 

Koszty po stronie pracodawcy

Pracodawca zatrudniający pracowników jest zobowiązany do współfinansowania składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Konsekwencją każdej podwyżki wynagrodzenia jest wzrost kosztów zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2022 r. pracodawca zatrudniając pracownika na pełen etat przy minimalnym wynagrodzeniu 3 010 zł musi dodatkowo pokryć
  • składki na ubezpieczenie emerytalne 3010 zł x 9,76% = 293,78 zł
  • składki na ubezpieczenie rentowe 3010 zł x 6,5% = 195,65 zł
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe 3010 zł x 1,67% = 50,27 zł
  • składki na FP 3010 zł x 2,45% = 73,75 zł
  • składki na FGŚP 3010 zł x 0,10% = 3,01 zł

Podsumowanie

Na całkowity koszt zatrudnienia pracownika składa się płaca minimalna 3 010 zł plus dodatkowe obciążenia w wysokości 616,46 zł. Łącznie pracodawca musi liczyć się z poniesieniem miesięcznego wydatku w wysokości 3 626,46 zł. Ulga PIT dla młodych nie ma większego znaczenia dla pracodawcy i nie ma wpływu na końcowe koszty zatrudnienia pracownika poniżej 26 roku życia.

Data publikacji: 2020-03-12, autor: FakturaXL
Ostatnia aktualizacja: 2022-04-08

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU