Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje nowa wyższa płaca minimalna. W porównaniu do 2022 roku nastąpił wzrost o 480 zł brutto. W 2022 r. najniższe wynagrodzenie wyniosło 3 010 zł brutto. Co pracodawcy powinni wiedzieć o nowych przepisach kiedy zatrudniają pracowników w firmie? placa minimalna 2023

Minimalne wynagrodzenie pracownika w 2023 roku

Od 2023 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 3490 zł brutto. Dla pracodawcy wyższa pensja pracownika oznacza większe koszty. Z nowym rokiem wzrosła również stawka godzinowa, która obecnie wynosi 22,80 zł brutto za godzinę pracy. Powyższe dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych.

Od 1 lipca 2023 r. wzrośnie ponownie minimalne wynagrodzenie do 3600 zł i w związku z tym minimalna stawka godzinowa do 23,50 zł.

Czego nie wlicza się do kwoty wynagrodzenia?

Pracodawca, który zatrudnia pracowników na pełen etat musi zapewnić im minimalną kwotę płacy. Od 1 stycznia 2023 roku każdy zatrudniony pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie przynajmniej w kwocie 3 490 zł brutto. Powyższe dotyczy również pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2023 roku, którzy do tej pory otrzymywali pensję w niższej kwocie.

Zgodnie z najnowszymi przepisami przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie bierze się pod uwagę:
  • dodatku stażowego (dotyczy również pracowników sfery budżetowej)
  • dodatku za pracę w porze nocnej
  • nagród jubileuszowych
  • odprawy pieniężnej przy przejściu na emeryturę lub przy przejściu na rentę z tytułu niezdolności do pracy
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.
W 2023 roku pracownik zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin otrzyma na rękę po potrąceniu kosztów na ZUS i podatku, wynagrodzenie od stycznia do czerwca w wysokości około 2 709 zł netto, a od lipca do grudnia w kwocie 2 784 netto.

Koszty po stronie pracodawcy

Pracodawca zatrudniający pracowników jest zobowiązany do współfinansowania składek na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Konsekwencją każdej podwyżki wynagrodzenia jest wzrost kosztów zatrudnienia.

Od 1 stycznia 2023 r. pracodawca zatrudniając pracownika na pełen etat przy minimalnym wynagrodzeniu 3 490 zł musi dodatkowo pokryć
  • składki na ubezpieczenie emerytalne 3490 zł x 9,76% = 340,62 zł
  • składki na ubezpieczenie rentowe 3490 zł x 6,5% = 226,85 zł
  • składki na ubezpieczenie wypadkowe 3490 zł x 1,67% = 58,28 zł
  • składki na FP 3490 zł x 2,45% = 85,51 zł
  • składki na FGŚP 3490 zł x 0,10% = 3,49 zł

Podsumowanie

Na całkowity koszt zatrudnienia pracownika składa się płaca minimalna 3 490 zł plus dodatkowe obciążenia w wysokości 714,75 zł. Łącznie pracodawca musi liczyć się z poniesieniem miesięcznego wydatku w wysokości 4 204,75 zł. Ulga PIT dla młodych nie ma większego znaczenia dla pracodawcy i nie ma wpływu na końcowe koszty zatrudnienia pracownika poniżej 26 roku życia.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-08
Data publikacji: 2020-03-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU