Od 1 stycznia 2020 roku podatnik, który dokona płatności za transakcję na rachunek nie znajdujący się na Białej Liście Podatników VAT musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami podatkowymi. Powyższe dotyczy transakcji na kwotę powyżej 15 000 tys. zł ujętych na fakturze VAT. wykaz podatników VAT ZAW NR

ZAW-NR pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji

Od 1 stycznia 2020 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na portalu podatkowym dokument, który pozwoli przedsiębiorcom uniknąć negatywnych konsekwencji podatkowych. Przelewy na rzecz dostawcy towarów lub usługodawcy, czynnych podatników VAT powinny trafiać na bankowy rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, które zostały zamieszczone w wykazie podatników VAT (Biała Lista Podatników). Dotyczy zakupów potwierdzonych fakturą VAT na kwotę powyżej 15 000 tys. zł. Wpłata na rachunek spoza listy skutkuje poniesieniem przez podatnika przykrych dla niego konsekwencji podatkowych. 

Złożenie zawiadomienia ZAW-NR, czyli „zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT” pozwoli uniknąć konsekwencji w podatku PIT, CIT i VAT. Druk należy złożyć w ciągu 3 dni licząc od daty zlecenia przelewu do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

Złożenie druku ZAW-NR pozwoli:
  • zaliczyć zapłatę należności do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT
  • uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej za ewentualne zaległości podatkowe w VAT sprzedawcy, które wiążą się z daną transakcją.


Data publikacji: 2020-01-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU