Od 1 października 2020 roku każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek stosowania odpowiednich oznaczeń GTU celem prawidłowego sporządzenia pliku JPK_V7. Jednym z obowiązujących kodów jest oznaczenie GTU-07, które dotyczy w szczególności dealerów samochodowych oraz dostawców części samochodowych. kod GTU-07 czesci samochodowe

Kod GTU-07

objęte nim są dostawy pojazdów oraz części samochodowych, ale tylko o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Powyższa grupa oznaczeń dotyczy dostaw części samochodowych nowych i używanych. Ważne jest, aby prawidłowo określić rodzaj części samochodowych, które obejmuje kod GTU-07. Jest to bardzo rozbudowane oznaczenie podzielone na grupy i podgrupy z oddzielnie wykazaną podpozycją CN 8708 10 mieszczącą się w pozycji CN 8708, która stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.

Zgodnie z oznaczeniami CN:
  • grupowanie 8708 – obejmuje części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych grupowaniem 8708 10 pozycje od 8701 do 8705
  • grupowanie 8708 10 – tak oznaczone są „Zderzaki i ich części”. Podkategorie podają oznaczenia poszczególnych zderzaków. Nazwa grupy sugeruje że są nią objęte wszystkie zderzaki i ich części do pojazdów objętych każdym kodem CN. W związku z tym każda część będąca zderzakiem lub częścią zderzaka powinna należeć do kodu GTU-07.
Zgodnie z treścią pozycji CN 8708, oznaczenie GTU powinno być stosowane do dostaw wymienionych zestawów części samochodowych.

Zestawy części do samochodów które wchodzą do GTU_07 Przykłady części, które nie wchodzą w zakres GTU_07
zderzaki i części zderzaków opony
pasy bezpieczeństwa szyby samochodowe
hamulce i hamulce ze wspomaganiem fotele samochodowe
skrzynie biegów tapicerka, elementy wewnętrzne kabiny pojazdu
mosty napędowe z mechanizmem różnicowym lusterka
koła jezdne i ich części i akcesoria silnik, rozrząd
układy zawieszenia oraz ich części drzwi
sprzęgła i ich części wycieraczki
amortyzatory światła, lampy
stabilizatory układ klimatyzacji, układy ogrzewania
chłodnice części do chłodzenia silnika
tłumiki i rury wydechowe układ spryskiwaczy do szyb
Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy; ich części radio samochodowe
Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania panele, zegary , układy dotykowe
  wycieraczki - dywaniki
  elektryka - wiązki elektryczne
  przewody paliwowe
  immobilizer, zamek centralny, klucz i zamek do samochodu
  karoseria
  czujniki parkowania, tempomat
  filtry
  foteliki samochodowe dla dzieci


Przedsiębiorca przed wpisaniem odpowiedniego kodu GTU do JPK_V7 powinien najpierw sprawdzić jego pozycję w CN 8708 i przeanalizować czy dana część przeznaczona jest do pojazdu objętego danym kodem CN.
Oznaczeniem GTU-07 objęte są towary nowe i używane. W ich przypadku nie ma znaczenia w jakim celu zostały nabyte (dalszej odsprzedaży, czy też będą używane w działalności).

Bez znaczenia jest też, czy dostawa będzie opodatkowana podstawową stawką VAT, czy będzie zwolniona z zapłaty podatku. Kod GTU-07 dotyczy również sprzedaży na zasadzie marży. Jeżeli pojazd zostanie przekazany w sposób nieodpłatny na cel osobisty lub w inny nieodpłatny sposób, który zgodnie z ustawą o VAT będzie odpowiadał odpłatnemu, to oznaczenia GTU nie stosuje się. Taka transakcja dokumentowana jest dokumentem wewnętrznym, a w JPK_V7 należy oznaczyć ją „WEW”.
Części, które służą do naprawy nie muszą być oznaczane GTU-07, o ile ich dostawa została uwzględniona w cenie usługi.

Przy leasingu finansowym mamy do czynienia z przeniesieniem własności, dlatego też podlega on oznaczeniu GTU-07. W przypadku leasingu operacyjnego nie dochodzi do przeniesienia własności i w tym wypadku GTU nie należy oznaczać. Najem lub dzierżawa nie podlegają pod oznaczenie GTU.

Pod GTU podlega natomiast zapłata zaliczki, zadatku przyszłej ceny. Jeżeli zakup odbywa się w systemie ratalnym, to nie zmieniają się zasady oznaczania GTU (oznaczeniu podlega faktura, a nie późniejsze płatności).
Dostawa zestawu części wymaga oznaczenia GTU w pliku JPK_V7, całej faktury, nawet jeżeli będzie to jedna z części pojazdu. Przepisy pozwalają na podział na osobne transakcje, gdzie jedna będzie dotyczyć dostaw towarów oznaczonych GTU-07, a druga nie.

Kody PKD dla GTU-07

Prezentujemy tabelę z listą kodów PKD które są objęte obowiązkiem oznacznia GTU 7.

Pełna lista kodów i towarów dla GTU-07

Kod Opis treści towaru ujętego pod danym kodem
8701 Ciągniki (inne niż ciągniki objęte pozycją 8709)
8701 10 00 Ciągniki jednoosiowe
8701 20 Ciągniki drogowe do naczep
8701 20 10 Nowe
8701 20 90 Używane
8701 30 00 Ciągniki gąsienicowe
  Pozostałe, o mocy silnika
8701 91 Nieprzekraczającej 18 kW
8701 91 10 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 91 90 Pozostałe
8701 92 Przekraczającej 18 kW, ale nieprzekraczającej 37 kW
8701 92 10 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 92 90 Pozostałe
8701 93 Przekraczającej 37 kW, ale nieprzekraczającej 75 kW
8701 93 10 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 93 90 Pozostałe
8701 94 Przekraczającej 75 kW, ale nieprzekraczającej 130 kW
8701 94 10 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 94 90 Pozostałe
8701 95 Nieprzekraczającej 18 kW
8701 95 10 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe
8701 95 90 Pozostałe
8702 Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
8702 10 Jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)
  O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8702 10 11 Nowe
8702 10 19 Używane
  O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8702 10 91 Nowe
8702 10 99 Używane
8702 20 Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu
8702 20 10 O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8702 20 90 O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8702 30 Zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu
8702 30 10 O pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8702 30 90 O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8702 40 00 Jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu
8702 90 Pozostałe
  Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
  O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8702 90 11 Nowe
8702 90 19 Używane
  O pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8702 90 31 Nowe
8702 90 39 Używane
8702 90 90 Z innymi silnikami
8703 Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
8703 10 Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne pojazdy
8703 10 11 Pojazdy zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne) i iskrowym
8703 10 18 Pozostałe
  Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
8703 21 O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3
8703 21 10 Nowe
8703 21 90 Używane
8703 22 O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3
8703 22 10 Nowe
8703 22 90 Używane
8703 23 O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3
  Nowe
8703 23 11 Samochody kempingowe
8703 23 19 Pozostałe
8703 23 90 Używane
8703 24 O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3
8703 24 10 Nowe
8703 24 90 Używane
  Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub średnioprężne)
8703 31 O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3
8703 31 10 Nowe
8703 31 90 Używane
8703 32 O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3
  Nowe
8703 32 11 Samochody kempingowe
8703 32 19 Pozostałe
8703 32 90 Używane
8703 33 O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
  Nowe
8703 33 11 Samochody kempingowe
8703 33 19 Pozostałe
8703 33 90 Używane
8703 40 – Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 40 10 Nowe
8703 40 90 Używane
8703 50 00 Pozostałe pojazdy zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, innymi niż te zdolne do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 60 Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 60 10 Nowe
8703 60 90 Używane
8703 70 00 Pozostałe pojazdy, zarówno z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), jak i silnikiem elektrycznym, jako silnikami do napędu, zdolnymi do ładowania przez podłączenie do zewnętrznego źródła energii elektrycznej
8703 80 Pozostałe pojazdy, jedynie z silnikiem elektrycznym do napędu
8703 80 10 Nowe
8703 80 90 Używane
8703 90 00 Pozostałe
8704 Pojazdy silnikowe do transportu towarów
8704 10 Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi
8704 10 10 Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem iskrowym
8704 10 90 Pozostałe
  Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)
8704 21 O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton
8704 21 10 Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
  Pozostałe
  Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3
8704 21 31 Nowe
8704 21 39 Używane
  Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3
8704 21 91 Nowe
8704 21 99 Używane
8704 22 O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton
8704 22 10 Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
  Pozostałe
8704 22 91 Nowe
8704 22 99 Używane
8704 23 O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 20 ton
8704 23 10 Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
  Pozostałe
8704 23 91 Nowe
8704 23 99 Używane
  Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym
8704 31 O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 ton
8704 31 10 Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
  Pozostałe
  Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8704 31 31 Nowe
8704 31 39 Używane
  Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3
8704 31 91 Nowe
8704 31 99 Używane
8704 32 O masie całkowitej pojazdu przekraczającej 5 ton
8704 32 10 Specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)
  Pozostałe
8704 32 91 Nowe
8704 32 99 Używane
8704 90 00 Pozostałe
8705 Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
8705 10 00 Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)
8705 20 00 Samojezdne wieże wiertnicze
8705 30 00 Pojazdy strażackie
8705 40 00 Betoniarki samochodowe
8705 90 Pozostałe
8705 90 30 Pojazdy przepompowujące beton
8705 90 80 Pozostałe
8706 00 Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
  Podwozia ciągników objętych pozycją 8701; podwozia pojazdów silnikowych objętych pozycją 8702, 8703 lub 8704, z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3
8706 00 11 Do pojazdów objętych pozycją 8702 lub 8704
8706 00 19 Do pozostałych
  Pozostałe
8706 00 91 Do pojazdów objętych pozycją 8703
8706 00 99 Do pozostałych
8707 Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8707 10 Do pojazdów objętych pozycją 8703
8707 10 10 Do montażu przemysłowego
8707 10 90 Pozostałe
8707 90 Pozostałe
8707 90 10 Do montażu przemysłowego:Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8704 z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705
8707 90 90 Pozostałe
8708 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
8708 10 Zderzaki i ich części
8708 10 10 Do montażu przemysłowego:Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
8708 10 90 Pozostałe
  Pozostałe części i akcesoria nadwozi (włączając kabiny)
8708 21 Pasy bezpieczeństwa
8708 21 10 Do montażu przemysłowego:Pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów objętych pozycją 8705 (12)
8708 21 90 Pozostałe
8708 29 Pozostałe
8708 29 10 Do montażu przemysłowego: Ciągników kierowanych przez pieszego, objętych podpozycją 8701 10; pojazdów objętych pozycją 8703; pojazdów objętych pozycją 8704, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3; pojazdów objętych pozycją 8705 (12)


Oznaczenie towaru lub usługi GTU, a faktura

Faktura nie musi zawierać oznaczenia GTU, chociaż nie jest to czynność zabroniona. Podanie prawidłowego lub błędnego numeru GTU nie ma znaczenia. Jednocześnie informacja o GTU na fakturze nie podlega korekcie, ponieważ jest to tzw. informacja inna, która nie jest elementem wymaganym w związku z prawidłowym rozliczeniem podatku z faktury nabywcy. Brak oznaczenia GTU w pliku JPK_V7M i JPK_V7K jest zagrożone karą grzywny w wysokości 500 zł za każdy brak.


Data publikacji: 2020-12-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU