Zima w Polsce jest bardzo niebezpieczna szczególnie dla osób poruszających się po drogach, stąd wymiana opon na modele przystosowane do trudnych warunków jest niezbędna. Takie działanie może zostać wliczone do kosztów podatkowych. Rodzaj używanego samochodu warunkuje limity do odliczenia. wymiana opon na zimowe w kosztach firmy
Trzeba podkreślić, że w naszym kraju nie ma obowiązku zmiany opon na zimowe, jednak takie działanie jest szczerze rekomendowane, gdyż jest w stanie zapobiec kolizji, a nawet ochronić zdrowie i życie. Jak wymiana opon wpływa na koszty podatkowe firmy?

Samochód wyłącznie firmowy

Określenie samochód wyłącznie firmowy oznacza pojazd używany jedynie do celów ściśle związanych z prowadzoną działalnością. Nawet w najmniejszym stopniu nie jest używany do czynności prywatnych. Wymiana opon może zostać w 100% zakwalifikowana jako koszt podatkowy – rozliczenie dotyczy zarówno podatku VAT, jak i PIT.

Warto podkreślić, że samochód jest klasyfikowany jako firmowy, tylko w przypadku spełnienia konkretnych warunków wyznaczonych przez US.

Samochód firmowy z użytkowaniem prywatnym

Samochody będące środkami trwałymi najczęściej są używane w firmie oraz do celów prywatnych.

Zmiana opon na zimowe jest rozliczana w następujący sposób:
  • 50% poniesionych wydatków – w podatku VAT
  • 75% poniesionych wydatków – w podatku PIT (biorąc pod uwagę nieodliczony VAT).

Trzeba podkreślić, że przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT, nie mają prawa odliczać VAT, a występujący wydatek widnieje w rozliczeniu PIT.

PRZYKŁAD 1
Pan Tomasz jest czynnym podatnikiem VAT i uregulował wydatek na wymianę opon w kwocie 100 zł netto, 123 zł brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma on prawo doliczyć:
  • w VAT: 11,50 zł
  • w PIT: 83,62 zł.
PRZYKŁAD 2
Pani Anna korzysta ze zwolnienia z VAT i zapłaciła za wymianę opon 123 zł brutto. W kosztach PIT pojawi się kwota 92,25 zł.

Samochód prywatny używany w firmie

Samochód prywatny używany w działalności nie zostaje zakwalifikowany jako środek trwały i korzysta się z niego w firmie oraz do celów prywatnych.

W takim przypadku wydatki na zmianę opon na zimowe są rozliczane w następujących kwotach:
  • 50% poniesionych wydatków – w podatku VAT
  • 20% poniesionych wydatków – w podatku PIT (biorąc pod uwagę nieodliczony VAT).

Pojazd w leasingu

Leasing samochodu to najczęściej wybierana forma dla firm.
Za wymianę opon odpowiada najczęściej przedsiębiorca korzystający z leasingu, a odliczenie przedstawia się następująco:
  • 50% po stronie VAT
  • 75% po stronie PIT.
Wymiana opon może znaleźć się także w pakiecie leasingu, określanym jako full service. W takim przypadku rata leasingu pokrywa również koszty eksploatacyjne, czyli wszelkiego rodzaju naprawy, wymianę opon, usterki i inne wydatki.
Przedsiębiorca nie ma obowiązku uregulowania zapłaty, dlatego:
  • kiedy na fakturze wyznaczono osobną ratę za część finansową leasingu oraz koszty eksploatacyjne – wymianę opon można rozliczyć 50% VAT oraz 65% PIT,
  • kiedy na fakturze nie wyszczególniono części finansowej oraz części eksploatacyjnej (jedna kwota) to wydatek jest kwalifikowany jako rata leasingowa.


Data publikacji: 2022-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU