Coraz więcej przedsiębiorców ma zarejestrowane w firmie przynajmniej jedno auto. Użytkowanie samochodu wiąże się z ponoszeniem kosztów eksploatacyjnych, takich jak np.: naprawy, zakup paliwa czy zakup opon. Poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych. opony na firme

Zakup opon samochodowych kosztem firmowym

Jeżeli samochód firmowy został wprowadzony do ewidencji środków trwałych lub jest użytkowany na podstawie umowy leasingowej, umowy najmu lub innej umowy o podobnym charakterze to zakupione opony samochodowe będą kosztem podatkowym, który należy ująć w kolumnie 13 (pozostałe wydatki) KPiR. Koszty związane z użytkowaniem samochodu zarówno prywatnie jak i w działalności można księgować do wysokości limitu 75% (art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o PIT). Kwotę całego kosztu odlicza się jedynie wtedy kiedy pojazd jest wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie prowadzonej kilometrówki.

Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupu opon w całości lub w części. To jak wysokie będzie odliczenie zależy głównie od warunków technicznych pojazdu, celu użytkowania jak również dodatkowych badań technicznych.

Zakup opon samochodowych do pojazdu prywatnego

Przedsiębiorca może księgować wydatki poniesione w związku z eksploatacją samochodu prywatnego (również zakup opon) użytkowanego w działalności, ale tylko do określonego limitu. 

Zasady księgowania do 2018 roku
Do końca 2018 roku wydatki związane z eksploatacją samochodu prywatnego wykorzystywanego w działalności gospodarczej były księgowane zgodnie z prowadzoną kilometrówką. Podatnik był zobowiązany do obliczenia limitu kilometrów na podstawie służbowo przejechanych kilometrów (ilość kilometrów wpisana do ewidencji przebiegu pojazdu) oraz stawki normatywnej za jeden kilometr przebiegu. Wydatki były rozliczane w ewidencji przebiegu pojazdu. 

Zasady księgowania od 2019 roku
Od roku 2019 zmieniły się zasady księgowania wydatków związanych z eksploatacją pojazdu prywatnego wykorzystywanego w działalności. W życie weszła nowelizacja przepisów dotyczących wydatków eksploatacyjnych (przeglądy, ubezpieczenie, części samochodowe itp.). Powyższe zakupy zalicza się do kosztów w wysokości 20% poniesionych wydatków. Od 2019 roku nie ma już możliwości skorzystania z limitu ewidencji przebiegu pojazdu.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT w wysokości 50% od wydatków związanych z użytkowaniem auta prywatnego w działalności gospodarczej. W wydatkach tych został przewidziany zakup lub wymiana opon samochodowych.


Data publikacji: 2020-06-24, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU