Współpraca z zagranicznymi kontrahentami jest coraz popularniejsza wśród Polaków. Ukraina już od wielu lat jest partnerem Polski do interesów, stąd warto wiedzieć, jak zapewnić dobre relacje i w jaki sposób dokumentować zawierane transakcje. Nawiązanie współpracy to dopiero pierwszy krok, w dalszej kolejności należy pomyśleć o przygotowaniu dokumentów w języku ukraińskim. Ogromnym ułatwieniem tego zadania jest intuicyjny program do fakturowania, który ułatwia stworzenie bezbłędnych faktur i innych dokumentów używanych w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami. Oprócz szybkiej zmiany języka można także wybrać inną walutę, a jej przeliczenie odbywa się zgodnie z kursem opublikowanym przez NBP, czyli wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi wymogami. wystawianie faktur po ukrainsku

Faktury obcojęzyczne a przepisy prawa

W przepisach prawa nie znajdziemy informacji, w jakim języku należy wystawiać dokumenty sprzedażowe. Posiłkując się zapisami art. 206b i art. 106e ustawy wydanej 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług wiemy, że faktura musi zawierać kilka wymaganych elementów, a wśród nich data wystawienia czy nazwa towaru albo świadczonej usługi. Warto jednak podkreślić, że ustawodawca nie wskazuje, w jakim języku wystawia się faktury, co daje przedsiębiorcy prawo wyboru. W praktyce współpracując z zagranicznymi kontrahentami, czyli w tym przypadku z ukraińskimi przedsiębiorcami, warto przygotować dokumenty po ukraińsku. Z kolei, gdy odbiorcą dokumentu jest konsument, który nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, ustawodawca wprowadza już szereg ograniczeń.

Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nabywca towarów albo usług otrzymał dokument po polsku, chociaż w celu nawiązania dobrej relacji opartej na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu najlepiej jest wystawiać dowody po ukraińsku. Szczególnie gdy przedsiębiorca korzysta z dobrego programu do fakturowania, gdzie wszystkie działania są intuicyjne i nie zajmują dużo czasu- to gwarancja długiej i owocnej współpracy.
To dobry moment, żeby zaznaczyć, iż polski przedsiębiorca nie może otrzymać dowodu zakupu wystawionego w języku obcym, przepisy prawa zabraniają również wprowadzania kwot z faktur wystawionych po ukraińsku do księgowości/ewidencji.

Najczęściej stosowaną przez przedsiębiorców praktyką jest wystawianie dokumentów w dwóch językach – w omawianym przykładzie po ukraińsku oraz po polsku. Takie rozwiązanie zadowoli każdą ze stron, a także fiskusa przy ewentualnej kontroli. Przedsiębiorca może mieć pewność, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie naraża się na żadne konsekwencje ani dodatkową pracę.

Wystawianie faktur po ukraińsku przed terminem realizacji zamówienia

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że dwujęzyczne faktury to najlepsze rozwiązanie, gdyż przepisy podatkowe stanowią, iż w księdze przychodów i rozchodów mogą znaleźć się tylko dokumenty wystawione po polsku i w złotówkach (art. 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów). Ta zasada dotyczy zarówno wystawiania faktur, jak i klasyfikowania faktur zakupu do kosztów firmowych.

Reasumując, współpracując z ukraińskim kontrahentem, warto wiedzieć, że żadne przepisy prawa nie zabraniają wystawiania faktur w języku ukraińskim, a takie działanie jest bardzo dobrze odbierane przez nabywców towarów czy usług. Jednak przy wstawianiu informacji do księgi przychodów i rozchodów dowody księgowe muszą mieć polską walutę i być przygotowane w języku polskim.

Jak przygotować fakturę po ukraińsku?

Faktury wystawiane w języku ukraińskim powinny zawierać te same elementy, co polskie dowody sprzedaży, a wśród nich:
 • datę wystawienia,
 • kolejny numer,
 • dane pozwalają cena identyfikację sprzedawcy oraz nabywcy,
 • stawkę podatku (jeżeli stosuje się odwrotne obciążenia, należy wprowadzić tę informację na dokumencie),
 • specyfikę sprzedaży,
 • sumę wartości sprzedaży,
 • kwotę należności ogółem.

Przydane ukraińskie słowa i wyrażenia

Wystawianie dokumentów w języku ukraińskim nie należy do skomplikowanych, szczególnie gdy przedsiębiorca korzysta z programu do fakturowania FakturaXL.
Warto zapoznać się z podstawowymi słowami, które występują na dokumentach:
 • рахунок-фактура – faktura,
 • документ – dokument,
 • продаж – sprzedaż,
 • дата – data,
 • платний – zapłacono,
 • передача – przelew,
 • термін оплати – termin płatności,
 • постановочний – wystawił,
 • окупилися – opłacił,
 • затверджено – zatwierdził,
 • продавець – sprzedawca,
 • покупець – nabywca,
 • товар – towar,
 • обслуговування – usługa,
 • ПДВ – VAT,
 • зворотне нарахування – odwrotne obciążenie,
 • сума - suma
 • значення – wartość,
 • чистий – netto,
 • брутто – brutto,
 • місце – miejscowość,
 • підпис – podpis,
 • кількість – ilość,
 • стандарт – miara,
 • ціна – cena.

Wystawienia faktur po ukraińsku – kilka słów podsumowania

Wystawianie faktur dla ukraińskich klientów czy przedsiębiorców nie należy do skomplikowanych zadań. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest przygotowywanie dokumentów w dwóch językach lub dwujęzyczne, czyli na potrzeby podatkowe w języku polskim i taki dokument wprowadza się do ksiąg podatkowych oraz po ukraińsku dla kontrahenta z Ukrainy. Program do fakturowania pozwala także zmienić walutę na dokumencie, a używany kurs jest pobierany z NBP.


Data publikacji: 2022-11-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU