Polacy są otwarci na zagraniczne rynki, gdyż dają im możliwość lepszego zarobku, realizacji ciekawych projektów oraz zwiększania popularności firmy. Dzięki zaawansowanej technologii transakcje zagraniczne są zdecydowanie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu. Jednak współpraca z zagranicznymi kontrahentami zobowiązuje do przygotowywania dokumentów w obcym języku. wystawianie faktur po francusku

Faktury po francusku - kiedy się wystawia?

Rozpoczynając współpracę z francuskim przedsiębiorcą, trzeba mieć świadomość, że procedury obowiązujące w firmie muszą zostać dopasowane do międzynarodowego handlu oraz świadczenia usług. Oznacza to wystawienie dokumentów w językach obcych. Co dla pracowników, którzy nie władają biegle językiem francuskim stanowi ogromne wyzwanie. Na szczęście na rynku funkcjonują programy do fakturowania, które umożliwiają przygotowanie dokumentów po francusku.

Faktura obcojęzyczna – co to jest?

Nawiązując kontakt z francuskim kontrahentem czy oferując towary we Francji, przedsiębiorca ma świadomość, że faktura dokumentująca transakcję powinna zostać wystawiona po francusku. Faktura obcojęzyczna jest dedykowana dla klientów w obrocie międzynarodowym. To dokument zgodny z przepisami prawa, pod warunkiem że jego odbiorcą jest zagraniczny podmiot. Polscy konsumenci muszą otrzymywać faktury w języku polskim.  

Jakie elementy muszą znaleźć się na fakturze po francusku?

Wystawianie faktur dla obcokrajowców nie jest zadaniem skomplikowanym, szczególnie w przypadku, gdy korzysta się z programu do fakturowania, gdzie część informacji pojawia się automatycznie.

Faktura po francusku zawiera:
  • datę wystawienia,
  • kolejny numer,
  • dane sprzedawcy i nabywcy, pozwalające na identyfikację,
  • numery NIP,
  • specyfikę towaru albo usługi,
  • sumę wartości sprzedaży,
  • kwotę należności ogółem.
  • kwotę przeliczenia VAT na PLN jeśli to faktura w euro
Na dokumencie mogą pojawić się także dodatkowe uwagi, a wśród nich termin i sposób płatności czy informacja o przyznanym rabacie.

Jeśli Nabywca z Francji jest firmą należy zastosować odpowiednie stawki podatku. W przypadku towarów będzie to druk Faktura WDT ze stawką 0% VAT. Natomiast w przypadku usług dokument Eksport usług VAT-UE 28b, który nie podlega opodatkowaniu (oznaczenie np, lub brak kolumny VAT) i adnotacja o odwrotnym obciążeniu (reverse charge).

Faktury francuskie – jak wystawić?

Wystawiając fakturę dla francuskiego kontrahenta, przedsiębiorca może przygotować dokument polsko-francuski, francusko-polski albo francuski. W trakcie wystawiania dokumentu trzeba zwrócić szczególną uwagę na zastosowaną walutę. W omawianym przykładzie stosuje się euro.

Trzeba mieć na uwadze, że przed wpisaniem faktury do PKPiR wymaga się przeliczania wartości na złotówki. Podając VAT na dokumencie bez względu na stosowaną walutę, wpisuje się go w złotówkach, gdyż jest opłacany w Polsce. W trakcie przeliczania walut należy zastosować średni kurs NBP opublikowany ostatniego dnia roboczego przed powstaniem obowiązku podatkowego VAT.

Program Faktura XL jako najlepszy sposób wystawiania faktur po francusku

Oferowanie towarów na francuskim rynku jest bardzo opłacalne ze względu na obowiązującą walutę Euro. Po nawiązaniu współpracy z przedsiębiorcami z Francji trzeba mieć świadomość, że będzie on wymagał dowodów sprzedaży wystawianych właśnie po francusku. Na szczęście nie wiąże się to dla firmy z dodatkowymi kosztami na pokrycie wykwalifikowanych tłumaczy czy koniecznością zatrudnienia pracownika, który biegle włada tym językiem. Alternatywą dla tych rozwiązań jest skorzystanie z dobrego programu do fakturowania.

W FakturaXL można wystawić faktury obcojęzyczne oraz faktury dwujęzyczne, co usatysfakcjonuje zagranicznego odbiorcę i pozwoli na budowanie dobrej relacji z francuskimi przedsiębiorcami. Znajomość języka nie jest wymagana. Podczas wystawiania faktury wystarczy wybrać język, a system automatycznie wygeneruje dokument, w którym polskie określenia zostaną zastąpione francuskimi. Gotowy dokument można zapisać w formie pliku PDF, przesłać do klienta z poziomu programu i oczywiście wydrukować.

Przygotowując dokument dla kontrahenta z Francji najczęściej wystawimy go w walucie EUR, nie można więc zapominać o przeliczeniu waluty. W tym celu program pobiera automatycznie kurs walut opublikowany przez NBP i wykazuje go wraz z numerem tabeli i przeliczeniem VAT na PLN w polu Uwagi na wystwionej fakturze.

Przydatne określenia po francusku:

Faktury po francusku – kilka słów podsumowania

Kiedy przedsiębiorca oferuje swoje towary czy usługi poza granice Polski, wystawia dokumenty w językach obcych, czyli w przypadku Francji jest to język francuski. Aby usprawnić cały proces przygotowania dokumentów i zapewnić obsługę klientów na najwyższym poziomie, warto korzystać z dobrego programu do fakturowania. Wystarczy wybrać odpowiedni język podczas wystawiania faktury, aby dostarczyć estetyczny i co bardzo ważne bezbłędny dokument do kontrahenta.

Polski przedsiębiorca, wprowadzając faktury do PKPiR musi pamiętać, że mają być wystawione w języku ojczystym, czyli po polsku. Program Faktura XL umożliwia przygotowanie dwujęzycznych dowodów sprzedaży, co jest ważne w przypadku kontroli podatkowej.


Data publikacji: 2022-11-09, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU