Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma prawo używać quadów. Dla przedsiębiorcy wiąże się to z obowiązkiem właściwego odliczenia VAT oraz PIT – stosuje się identyczne przepisy jak dla samochodów osobowych. zakup quada w kosztach firmy

Quad - jak go klasyfikować?

Quady, jak i samochody osobowe mogą być używane przez przedsiębiorców w prowadzonej działalności gospodarczej. Wymogiem jest związek pojazdu z prowadzoną firmą.

Ustawa VAT zawiera definicję pojazdów samochodowych - to pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o maksymalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.

Art. 2 pkt 33 ustawy prawo o ruchu drogowym zawiera definicję pojazdu samochodowego, który jest pojazdem silnikowym, pod warunkiem że jego konstrukcja pozwala na jazdę z prędkością ponad 25 km/h. Ciągnik rolniczy nie klasyfikuje się do tej kategorii.

Z kolei ciągnik rolniczy zgodnie z art. 2 pkt 44 prawa o ruchu drogowym jest pojazdem silnikowym, którego konstrukcja pozwala na osiąganie prędkości większej od 6 km/h. Ciągniki rolnicze są używane ze sprzętem przeznaczonym do pracy rolnych, leśnych albo ogrodniczym. Ciągniki mogą służyć także do ciągnięcia przyczep i do prac ziemnych.

Po zapoznaniu się z przytoczonymi definicjami quad może zostać zakwalifikowany oraz rozliczany jako pojazd osobowy albo ciągnik rolniczy.

Quad jako koszt firmowy

Wydatki eksploatacyjne związane z samochodami osobowymi, do których zaliczamy quady, stanowią koszty uzyskania przychodów w 75% wydatku.

Przedsiębiorcom przysługuje prawo odliczenia całego wydatku pod warunkiem, że prowadzą dodatkową dokumentację, czyli szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu (ewidencja używana dla potrzeb VAT). Podstawowym celem ewidencji jest udowodnienie, iż quad służy jedynie dla celów związanych z działalnością gospodarczą.

Dla amortyzacji quada ustawodawca również wyznaczył limit w wysokości 150 000 zł. Jeżeli quad został zakwalifikowany jako ciągnik rolniczy, nie ma przeciwwskazań, aby koszty ponoszone na jego eksploatację rozliczać w całości. Nie obowiązuje także limit amortyzacji.

Quad a odliczenie VAT

Z powyższych informacji wynika, iż od wydatków ponoszonych na quada, przedsiębiorcy przysługuje prawo odliczenia VAT w 50%. Druga połowa zostaje dodana do wartości netto i zakwalifikowana do kosztów uzyskania przychodów w ramach podanego limitu.

Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymogi wyznaczone przez ustawodawcę. W praktyce oznacza to kilometrówkę potwierdzającą używanie pojazdu jedynie dla celów związanych z firmą. Konieczne jest także zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego. Służy do tego formularz VAT-26.

Jeżeli quad jest klasyfikowany jako ciągnik rolniczy, podatnik może odliczyć 100% podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług ponoszonych na eksploatację bądź korzystanie z pojazdu. Takie stanowisko zostało podane w interpretacji indywidualnej wydanej 26 lipca 2021 roku o sygnaturze 0114-KDIP4-2.4012.213.3021.2.MC.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, iż zarówno nabycie quada zakwalifikowanego jako ciągnik rolniczy, jak i wydatki eksploatacyjne z nim związane podlegają pełnemu odliczeniu podatku z tego tytułu. Jest to związane z brakiem zakwalifikowania quada jako pojazdu samochodowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług. Wymogiem jest tutaj używanie pojazdu jedynie do czynności podlegających opodatkowaniu.

Przedmiotem kolejnej interpretacji jest jednoosobowa działalność gospodarcza, w której przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Działalność polega na wynajmie urządzeń na eventy i imprezy masowe, a także handlu artykułami kosmetycznymi w galeriach handlowych. Przedsiębiorca planuje poszerzyć prowadzoną działalność i wypożyczać sprzęt do turystyki indywidualnej - będzie oferował rowery górskie, rowery fatbike, deski typu SUP. W ofercie znajdzie się również możliwość wypożyczenia quadów przez indywidualnych użytkowników. Quady zostaną wykorzystane, gdy niezbędne będzie serwisowanie rowerów elektrycznych bez względu na lokalizację. Podstawowym zadaniem pojazdu będzie zapewnienie mobilności i szybkie działania w przypadku zgłoszenia.

Przedsiębiorca pragnął uzyskać informację, czy może odliczyć pełen podatek od towarów i usług od zakupu quada, który został zakwalifikowany jako ciągnik rolniczy oraz wydatków eksploatacyjnych z nim związanych. Przedsiębiorca uważa, że nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko przedsiębiorcy. W interpretacji uwzględnił art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary oraz usługi służą do sfinalizowania czynności opodatkowanych. Podatnik opisany w art. 15 ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy wskazuje, że kwota podatku naliczonego to suma kwot podatku wyznaczonego z faktur przekazanych podatnikowi z tytułu nabycia towarów i usług.

Wymogiem ustawodawcy jest korzystanie z zakupów do czynności opodatkowanych - mowa o przesłankach pozytywnych. Równocześnie zabronione jest występowanie przesłanek negatywnych wyznaczonych w art. 88 ustawy.

Art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy wskazuje, iż przedsiębiorca nie ma prawa obniżyć podatku należnego i zwrotu różnicy podatku bądź zwrotu podatku naliczonego dla faktur i dokumentów celnych, jeżeli transakcja potwierdzona fakturą nie jest opodatkowana albo podmiot korzysta ze zwolnienia od podatku

Kilka słów podsumowania

Quady używane do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i wydatki eksploatacyjne zostają zakwalifikowane jako koszty firmowe. Można również zastosować odliczenie VAT. W praktyce quady nie są często wykorzystywane w firmach, dlatego wydatki muszą zostać odpowiednio udokumentowane, aby nie budziły wątpliwości organów podatkowych.


Data publikacji: 2023-12-27, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU