Zwykle potwierdzeniem dokonanej transakcji sprzedaży jest faktura VAT. Osobą upoważnioną do jej wystawienia jest sprzedawca towaru/usługi. Są jednak sytuacje kiedy to nabywca może ją sporządzić. wystawianie faktury przez nabywce

Samofakturowanie

czyli wystawianie faktur VAT przez nabywcę. Z takiej opcji może skorzystać podatnik, który w tej sprawie dojdzie do porozumienia ze sprzedawcą. Wymagane jest spisanie umowy między sprzedawcą, a nabywcą, w której sprzedawca upoważnia nabywcę do wystawiania faktur VAT w jego imieniu. W umowie koniecznie muszą znaleźć się informacje dotyczące między innymi: 
  • rodzaju towarów i usług wchodzących w zakres transakcji
  • termin ważności upoważnienia.
Zawarcie umowy nie wymaga konieczności powiadomienia o tym fakcie urzędu skarbowego.
Na fakturze wystawionej przez nabywcę musi widnieć adnotacja „samofakturowanie”. Wymieniony typ dokumentu może zostać wystawiony w przypadku:
  • sprzedaży towarów i usług na terytorium Polski
  • wewnątrzwspólnotowego eksportu i dostawy towarów
  • zaliczek
  • dostawy towarów i świadczenia usług przez polskiego podatnika w przypadku transakcji kiedy miejscem świadczenia jest terytorium państwa trzeciego.

Kiedy wystawianie faktur przez nabywcę się opłaca?

Samofakturowanie sprawdza się w sytuacji kiedy nabywca otrzymuje faktury z opóźnieniem lub w przypadku kiedy obie strony zawierają ze sobą wiele transakcji. Podatek VAT może być odliczony dopiero kiedy sprzedawca zatwierdzi wystawioną fakturę. Potwierdzenie może być wysłane np.: za pomocą e-maila.


Data publikacji: 2020-12-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU