Wystawianie faktur nie jest trudnym zadaniem. Jednak czasami u niektórych przedsiębiorców pojawiają się wątpliwości, czy dokument został sporządzony prawidłowo zgodnie z przepisami. Jak wystawić fakturę?

Obowiązujące przepisy

Faktura powinna być wystawiona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Przepis zawiera informacje potrzebne do tego, aby prawidłowo ją sporządzić. Faktura powinna zawierać 2 egzemplarze: jeden dla wystawcy, a drugi dla odbiorcy. Obecnie nie ma obowiązku umieszczania na niej napisu „Faktura VAT” oraz dopisku „oryginał” lub „kopia”. Termin na wystawienie faktury liczy się do 15 dni od daty sprzedaży, czy wykonania usługi lub na 30 dni przed datą transakcji. Wyjątkiem jest faktura wystawiona do rachunku za media w przypadku, której brak jest ograniczeń czasowych, ale koniecznie musi to być przed terminem płatności. Z kolei fakturę za prace budowlane można sporządzić do 30 dni od daty wykonania usługi.

Dane potrzebne na fakturze

Dokument powinien zawierać:
  • datę wystawienia, datę transakcji, zakończenia usługi, dowozu towaru, zakupu, o ile różni się ona od daty wystawienia
  • kolejny, unikalny numer nadany wg własnej numeracji w celu łatwiejszej identyfikacji dokumentu
  • dane sprzedawcy i nabywcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adresy, numer NIP)
  • nazwę towaru lub usługi
  • ilość sprzedanego towaru
  • cenę jednostkową netto
  • stawkę i kwotę podatku
  • wartość ogółem.
Jeżeli na fakturze znajduje się więcej pozycji, to należy podliczyć kwoty netto uwzględniając stawki podatku lub sprzedaż zwolnioną z VAT podając sumę kwot podatku z podziałem na stawki. W przypadku faktury nieobjętej podatkiem VAT nie trzeba podawać stawki i kwoty podatku.

Kto może wystawić fakturę?

Zwykle odbiorcą faktury jest klient korzystający z usług sprzedawcy. Może nim być firma lub osoba fizyczna, w przypadku której fakturę wystawia się na jej życzenie. Nabywca towaru lub usługi za zgodą sprzedawcy może wystawić fakturę samodzielnie i wtedy na dokumencie powinien umieścić napis „samofakturowanie”. Jeżeli sam rozlicza VAT z takiej faktury, to musi jeszcze podać oznaczenie „odwrotne obciążenie” (reverse charge).

Program do faktur

to idealne, w wielu przypadkach darmowe narzędzie ułatwiające pracę przedsiębiorcy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży. Można z niego korzystać z poziomu przeglądarki internetowej. Pozwala w łatwy i szybki sposób wygenerować każdy rodzaj dokumentu, jak: faktura VAT, faktura marża, faktura zaliczkowa, faktura korygująca, walutowa, faktura eksportowa. Duża część programów dostępnych w Internecie jest na bieżąco aktualizowana i zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami.

Szczególnie polecamy nasz program Faktura XL w którym można bezpłatnie wystawiać co miesiąc 10 dokumentów bez limitu czasu, a opcja pełna kosztuje tylko 8zł/mc.


Data publikacji: 2020-09-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU