Podczas rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca musi wybrać formę opodatkowania. Co w przypadku kiedy już na początku, jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu, przedsiębiorca będzie chciał zmienić wybrane opodatkowanie na inne, czy jest to możliwe? zmiana formy opodatkowania firmy przed pierwszym przychodem

Wybór formy opodatkowania – ważna decyzja

Wybór właściwej formy opodatkowania jest bardzo ważną decyzją dla każdego przedsiębiorcy ze względu na późniejsze obciążenia, głównie podatkowe. Od stycznia 2022 roku nastąpiły zmiany w zasadach opłacania składki zdrowotnej, której wysokość uzależniona jest między innymi od wybranej formy opodatkowania. 

Zmiana formy opodatkowania w nowej firmie jeszcze przed uzyskaniem pierwszego przychodu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, zmiany wybranej formy opodatkowania można dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, pod warunkiem, że taki przychód został osiągnięty w grudniu. 

W przypadku nowo założonej firmy, często pierwszy przychód ma miejsce dopiero w kolejnych miesiącach prowadzenia działalności, dlatego przedsiębiorca jak najbardziej ma możliwość dokonania zmiany wybranego opodatkowania. 
Potwierdzeniem powyższej zasady jest interpretacja wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 kwietnia 2018 roku o nr 0113-KDIPT2-1.4011.155.2018.1.MD

Podsumowanie

Przedsiębiorca, który zakłada nową firmę i wybierze jedną z form opodatkowania ma prawo zmienić swoją decyzję i wybrać inne opodatkowanie. Działalność zgłoszona na formularzu CEIDG-1 wymaga takiej samej formy zgłoszenia zmiany opodatkowania. Zmianę można też zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w terminie przewidzianym ustawą, czyli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w danym roku podatkowym.


Data publikacji: 2022-03-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU