Ministerstwo Finansów otrzymało dużą ilość błędnie wygenerowanych Jednolitych Plików Kontrolnych, w związku z tym zapadła decyzja, aby zademonstrować jak postępować krok po kroku, aby wszystko odbyło się tak jak należy. Dzięki zapoznaniu się w dzisiejszym artykułem, przedsiębiorca oszczędzi sobie wizyty w urzędzie skarbowym, żeby tłumaczyć błędy, objaśniać wątpliwości i korygować dokument.

Odwrotne obciążenie w pliku JPK VAT

Błędy, o których mowa związane są przede wszystkim z transkrypcjami wchodzącymi w skład tak zwanego „odwrotnego obciążenia”, a także dodawania do JPK_VAT informacji z faktur.

Transakcje objęte procedurą "odwrotnego obciążenia"

Na co należy zwrócić przede wszystkim uwagę kiedy kupujący, który wykazuje w JPK_VAT dostawę towarów bądź też świadczenie usług, gdzie podatnikiem jest nabywca:
- w części odpowiadającej za sprzedaż – należy wypełnić pola K_34 – kwota netto oraz K_35 – VAT.
- po każdej ze stron, czyli po części zakupowej oraz sprzedażowej, mają zostać dodane informacje o kontrahencie, jako prawdziwej stronie biorącej udział w transakcji oraz osoby wystawiającej odpowiednią fakturę. W polach obowiązkowych umieszcza się następujące informacje: numer NIP, nazwę oraz adres kontrahenta wraz z numerem dowodu sprzedaży, który został wystawiony przez tego kontrahenta.

Obowiązkowe dane z faktur w pliku JPK_VAT

W trakcie tworzenia pliku JPK_VAT przedsiębiorcy powinni przywiązywać wagę do wpisywania właściwych danych w polach, które przeznaczone są na numer oraz datę wygenerowania faktury wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) kontrahenta:
- w miejscu „DowodSprzedazy” oraz „DowodZakupu” należy wpisać pełny numer dowodu sprzedaży. Dla wybranych faktur zarówno u dostawcy, jak również u nabywcy, numer ten ma być jednakowy,
- w miejscu „DataWystawienia” dostawca umieszcza datę wygenerowania dowodu sprzedaży, z kolei w miejscu „DataZakupu” przeznaczona jest dla nabywcy, który zawiera tam datę wygenerowania dowodu zakupu. Dla wybranej faktury „DataZakupu”, która wchodzi w skłąd JPK_VAT nabywcy musi być identyczna jak data widoczna w miejscu „DataWystawienia” w JPK_VAT dostawcy,
- w miejscach „NrKontrahenta” oraz „NrDostawcy” powinno się zawrzeć precyzyjny numer, który umożliwia identyfikację kontrahenta w związku z podatkiem bądź podatkiem od wartości dodanej. W sytuacji, kiedy w oparciu o ustawę, nie należy podawać tego numeru – wpisuje się słowo „brak”.

JPK_VAT w programie do księgowości online FakturaXL

Przedsiębiorcy korzystający z programu FakturaXL, nie muszą wykonywać dodatkowych czynności, aby prawidłowo wygenerować plik JPK_VAT dla faktur z odwrotnym obciążeniem. Wystarczy, że podczas wprowadzania faktury do programu zaznaczą w formularzu faktury opcję "Zastosuj odwrotne obciążenie". Podczas generowania pliku JPK_VAT progam  automatycznie uzupełni dla faktur z odwortnym obciążeniem kolumny K_34 i K35 wykazując w nich odpowiednie kwoty.


Data publikacji: 2019-03-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU