Kolejną nowością jaka czeka podatników w 2020 r. to obowiązek składania od 1 kwietnia 2020 r. nowego pliku JPK_VAT z deklaracją, który ma zastąpić obowiązujące obecnie druki VAT-7 i VAT-7K. Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT będzie dotyczył tylko dużych przedsiębiorców. Dla pozostałych obowiązek powstanie od dnia 1 lipca 2020 r. Do tego czasu sami będą mogli podjąć decyzję, czy składają nowy plik, czy pozostają przy starej formie. JPK_VAT z deklaracją

Czym jest JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K)?

To nowy dokument elektroniczny, który będzie składał się z 2 części: 
1. ewidencji VAT zawierającej informację o zakupach i sprzedaży wynikającą z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres
2. deklaracji VAT (deklaracja VAT-7 i VAT-7K).

Kto i od kiedy będzie miał obowiązek składania JPK_VAT z deklaracją?

Dokument JPK_VAT z deklaracją będą zobowiązani składać wszyscy przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT:
1. od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże firmy, a pozostałe na zasadzie dobrowolności (jeżeli skorzystają z możliwości składania nowego JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r. to nie będą już mogli powrócić do rozliczania na starych zasadach)
2. od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo pozostali podatnicy (duże, średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorcy). 
Czerwiec 2020 r. będzie ostatnim miesiącem, w którym możliwe będzie składanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Dla kogo JPK_V7M i JPK_V7K?

Nowy plik będzie dotyczył tylko rozliczeń VAT, które obecnie wykazywane są w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Podatnicy rozliczający się z usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem  na podstawie deklaracji VAT-12 oraz z pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy, jak VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14, nie będą musieli składać JPK_VAT.

Jakie informacje znajdą się w JPK_V7M i JPK_V7K?

1. informacja o zakupach i sprzedaży wynikająca z ewidencji VAT za dany okres
2. pozycje z deklaracji VAT-7 i VAT-7K
3. dodatkowe dane potrzebne do sprawdzenia prawidłowości rozliczenia.

Wysyłka pliku JPK_VAT

Będą obowiązywały dwa rodzaje plików JPK_VAT:
1. JPK_V7M – podatnicy rozliczający się miesięcznie
2. JPK_V7K – podatnicy rozliczający się kwartalnie. 

Rozliczenie miesięczne 
Deklarację będzie można złożyć jedynie w wersji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (jeżeli dzień ten przypada w sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, to wtedy termin wysyłki przesuwa się na 1 dzień roboczy po 25). 
Plik JPK_VAT z deklaracją wymaga złożenia podpisu. Deklarację będzie można podpisać: podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju z UE), profilem zaufanym lub danymi autoryzacyjnymi. 
Złożenie poprawnego pliku JPK_VAT pozwoli na pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). 

Rozliczenie kwartalne
Podatnicy rozliczający się kwartalnie wypełniają część ewidencyjną za dwa miesiące każdego kwartału. Po jego zakończeniu wypełniają część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału i część deklaracyjną za cały kwartał.

Kary

Informacje podane w pliku JPK_VAT z deklaracją muszą być prawdziwe i rzetelnie podane. Nowe przepisy przewidują kary administracyjne za niezbyt starannie wypełnioną część ewidencyjną zawierającą błędy uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości danych. Za każdą stwierdzoną nieprawidłowość grozi kara finansowa w wysokości 500 zł. Przedsiębiorca uniknie kary jeżeli w odpowiednim terminie prześle do urzędu korektę ewidencji. Wcześniej urząd wyśle do podatnika wezwanie zawierające wykaz uchybień.

Podsumowanie – korzyści z wypełniania pliku JPK_V7M i JPK_V7K

1. przedsiębiorca będzie przesyłał informacje podatkowe VAT za pomocą jednego pliku zamiast składania odrębnych deklaracji VAT razem z załącznikami oraz oddzielnej informacji JPK_VAT. Nie będzie musiał generować dwóch plików, składać dwóch podpisów, wykonywać dwóch wysyłek i generować dwóch poświadczeń odbioru
2. przedsiębiorca nie będzie musiał składać 2 razy takich samych informacji
3. rozliczenie z urzędem skarbowym będzie bardziej proste
4. mniejsza liczba dokumentów przetwarzanych w systemach Krajowej Administracji Skarbowej
5. mniejsza liczba kontroli podatkowych i postępowań 
6. krótszy czas wykonywania czynności kontrolnych
7. każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane pod kątem poprawności wykazywanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez konieczności angażowania podatnika.


Data publikacji: 2019-12-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU