Przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn musieli zawiesić działalność gospodarczą, a co za tym idzie, nie posiadają żadnych zapisów w ewidencji VAT nie muszą generować, a następnie wysyłać raportu JPK_VAT. Chodzi oczywiście o okresy w których działalność była zawieszona, jednakże warto zwrócić uwagę, że zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów istnieją sytuacje, kiedy mimo zawieszonej działalności niezbędne będzie wygenerowanie raportu JPK_VAT. Chodzi na przykład o przypadek kiedy, przedsiębiorca wykonuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, czego skutkiem jest wypełnienie ewidencji VAT, a następnie sporządzenie i dostarczenie deklaracji VAT oraz JPK_VAT.

zawieszenie działalności JPK_VAT

Wszystkie informacje, które zawarte zostają w JPK_VAT bazują na prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji VAT (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT), chodzi o zawarcie wszystkich informacji, które pozwolą na właściwe i bezbłędne wygenerowanie deklaracji VAT.
Obowiązkiem podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą, a co za tym idzie rozlicza VAT jest wyszczególnianie zarówno sprzedaży, jak i zakupu w ewidencji VAT, następnie sporządzanie raportu danych, które występują w formie JPK_VAT, a jeszcze później wygenerowanie deklaracji VAT.

Zgodnie z art. 99 ust. 71 ustawy o VAT, podatnik nie ma obowiązku dostarczania do urzędu deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, kiedy jego działalność gospodarcza była zawieszona. Co za tym idzie, przedsiębiorca nie musi uzupełniać ewidencji VAT.
Jeśli więc ewidencja VAT nie posiada żadnych zapisów, nie należy sporządzać JPK_VAT za czas kiedy działalność przedsiębiorcy była zawieszona.

Istnieje jednak szereg sytuacji, kiedy mimo zawieszonej działalności należy generować JPK_VAT.
Na podstawie art. 99 ust. 7b ustawy o VAT wynika, że brak obowiązku generowania deklaracji VAT przy zawieszonej działalności nie odnosi się do:
- podatników wykonujących wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- podatników zajmujących się importowaniem usług, albo kupowaniem towarów - odnosi się to do dóbr, które znajdują się w ich zakresie podatkowym,
- okresów rozliczeniowych, kiedy zawieszenie działalności nie przypada na jeden cały okres rozliczeniowy,
- okresów rozliczeniowych, które zobowiązują podatnika do rozliczenia podatku z tytułu wyświadczenia danych czynności, które objęte są podatkiem VAT, a także te czynności, które zostają pomniejszone o podatek naliczony.

W powyżej przedstawionych sytuacjach, nawet jeśli działalność przedsiębiorcy jest zawieszona musi on po pierwsze zawrzeć wszystkie transakcje/czynności, które miały miejsce w przedsiębiorstwie w ewidencji VAT, następnie dostarczyć ewidencję VAT, a w tym samym momencie wygenerować i przesłać plik JPK_VAT.


Data publikacji: 2018-09-21, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU