W styczniu 2018 roku weszły w życie nowe przepisy, w oparciu o które przedsiębiorcy mają obowiązek sporządzenia, a następnie dostarczenia do Ministerstwa Finansów raportu określonego skrótem JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny). Aby stworzyć JPK_VAT należy posłużyć się rejestrem sprzedaży i zakupów VAT przedsiębiorstwa i należy użyć do tego narzędzia elektronicznego np. FakturaXL. Informacje zawarte w JPK_VAT nie mogą się różnić od danych, które zostały dostarczone do Urzędu Skarbowego w formie deklaracji VAT. Błąd popełniony w deklaracji VAT może zostać bez problemu poprawiony, a jak jest z raportem JPK_VAT? Koniecznie przeczytaj artykuł, a dowiesz się kiedy, a także w jaki sposób powstałe pomyłki mogą zostać naprawione.

Korekta JPK_VAT

Kto ma obowiązek wysyłania pliku JPK-VAT?

Na samym początku chcemy zaznaczyć, iż nawet podatnik, który rozlicza deklarację VAT-7k w odstępach kwartalnych ma obowiązek co miesiąc dostarczyć do urzędu raport JPK_VAT. Jest to rozporządzenie obligatoryjne, które nie podlega negocjacjom.
Dostarczenie JPK_VAT do urzędu na chwilę obecną jest potwierdzane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem, który został zatwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
Mikro firmy mają możliwość wysyłania raportu JPK_VAT bez podpisu, a wysyłka jest autoryzowana przy pomocy kwoty przychodu.

Jak wygląda korekta JPK?

Przejdźmy do najważniejszej części, a więc jak wygląda korekta JPK?
Korekta JPK_VAT to stworzenie, a następnie dostarczenie do urzędu całkowicie nowego raportu, który jednakże nie zawiera poprzednio popełnionych błędów. Oryginał od korekty będzie różnił się datą doręczenia pliku, a także informacją w polu „cel złożenia” wariant 1, w tym miejscu należy umieścić informację, iż nie jest to raport pierwotny. Raport pierwotny ma oznaczenie wariant 0.

Raport JPK_VAT w pierwszej kolejności trafia do Ministerstwa Finansów, a dopiero w drugiej kolejności do urzędów, stąd niezbędna jest zgodność z deklaracją VAT, którą urząd otrzymał we wcześniejszym terminie.
Deklaracja VAT sporządzana jest na podstawie rejestru zakupów i sprzedaży VAT, tak samo jak raport JPK_VAT stąd wynika, iż dokumenty te muszą być ze sobą w 100% zgodne.
Z czego wynika, że jeżeli niezbędna będzie korekta deklaracji VAT-7 lub VAT-7k to raport JPK_VAT również musi ulec poprawie.

Jak się ma faktura korygująca do JPK_VAT?

W niektórych sytuacjach po wystawieniu faktury korygującej będzie konieczna korekta raportu JPK. Wszystko zależne jest od daty księgowania korekty.

Aby zobrazować sytuację, posłużymy się przykładami:
1. Wystawiona faktura korygująca ma na celu pomniejszenie podstawy opodatkowania VAT, a księgowanie ma miejsce w tym samym dniu co otrzymanie potwierdzenia, że odbiorca zaakceptował daną korektę – w tej sytuacji nie należy sporządzać korekty JPK_VAT.
2. Wystawiona faktura korygująca sprzedaż, która powiększa podstawę opodatkowania VAT, która powoduje powrót do okresu pierwotnego – wystawienie korekty JPK_VAT jest niezbędne.
3. Wystawiono fakturę korygującą zakup, która pomniejsza podstawę opodatkowania VAT, a jej zaksięgowanie ma miejsce od razu, w tej samej dacie otrzymania faktury korygującej – wystawienie korekty JPK_VAT nie jest konieczne.
4. Wystawiono fakturę korygującą dane formalne – nie skutkuje korekty deklaracji VAT, jednakże korekta JPK_VAT powinna mieć miejsce.

Nota korygująca a korekta JPK_VAT

Wystawienie noty korygującej niesie za sobą konieczność korekty pliku JPK_VAT, gdyż każda, nawet niewielka zmiana, która ma miejsce w rejestrach VAT niesie za sobą obowiązek korekty JPK_VAT. Otrzymanie przez sprzedawcę noty korygującej z której wynika, iż miała miejsce pomyłka w nazwisku nabywcy, a faktura była wystawiona w ubiegłym okresie faktury sprzedaży, należy wtedy niezwłocznie dostarczyć korektę raportu JPK, nawet w sytuacji, gdy korekta deklaracji VAT nie będzie miała miejsca.

Najczęstsze błędy w JPK-VAT

Pomyłki, które najczęściej przydarzają się w trakcie wystawiania JPK_VAT, a należą do nich:
  • Podsumowania widoczne na JPK_VAT odbiegają od tych, które są widoczne w deklaracji VAT, a dotyczą tego samego okresu czasu.
  • Podział raportu JPK_VAT na kilka plików, w których skład wchodzi oddzielny plik o rejestrze VAT sprzedaży, a jeszcze inny o rejestrze VAT zakupu. Nie powinno się ich grupować, raport JPK_VAT to jeden plik, który dotyczy zarówno sprzedaży, jak i zakupu. Musi on się zgadzać z wartościami sumarycznymi, widniejącymi na deklaracji VAT.
  • Dostarczenie więcej niż jednego pliku na ten sam okres. Ministerstwo informuje przedsiębiorców, że jedna deklaracja powinna posiadać jeden plik, który należy scalić zanim dojdzie do dostarczenia go do urzędu. Jeżeli Ministerstwo Finansów otrzyma kilka plików będzie to skutkowało dostarczeniem do podatnika powiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach. Jest to ściśle związane z tym, iż tylko jeden plik JPK może być uznany za aktualną wersję.
Koniecznie warto zapamiętać, iż struktura korekty JPK jest bardzo ważna, a mianowicie zgodnie z najnowszym oświadczeniem Ministerstwa Finansów, korekty (również te za 2016 rok) muszą być dostarczane zgodnie z nową aktualną strukturą JPK, gdyż wszystkie inne struktury będą automatycznie odrzucane przez bramkę Ministerstwa Finansów.

Ostatnia aktualizacja: 2020-03-24
Data publikacji: 2018-06-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU