Pomyłki mogą zdarzyć się każdemu. Co ma zrobić przedsiębiorca w sytuacji kiedy zauważy, że na wystawionej fakturze jest błąd w nazwie firmy, czy w danych kontrahenta (nazwisko, lub pomylony numer NIP)? Jaki dokument należy wystawić w celu naprawienia błędu – notę, czy fakturę korygującą? blad w nazwie firmy na fakturze

Faktura

jest dokumentem księgowym i zgodnie z przepisami powinna być wystawiona w sposób rzetelny, czytelnie i bezbłędnie. Wadliwe wystawienie faktury, czyli z błędem jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych. Za wystawienie dokumentu w sposób nierzetelny, czyli mijający się z prawdą przedsiębiorca naraża się na karę grzywny w wysokości 240 stawek dziennych.

Pomyłka w nazwie firmy – nota korygująca

Jeżeli przedsiębiorca pomylił się w nazwie firmy, to może poprawić błąd za pomocą noty korygującej. Nota jest dokumentem służącym do korekty błędów o charakterze formalnym, tzn. takich, które nie rodzą skutków podatkowych, jak np.: pomyłka w nazwie firmy, w numerze NIP, literówka w nazwisku, adresie, dokładna nazwa towaru itp. 

Osobą upoważnioną do wystawienia noty korygującej jest nabywca towaru/usługi. Na dokumencie musi znaleźć się numer i data wystawienia, dane dotyczące stron transakcji, treść korygowanej informacji i obowiązkowo oznaczenie „Nota korygująca”. Dokument powinien zaakceptować sprzedawca, który wystawił fakturę pierwotną. Przepisy nie określają jaką formę ma przybrać akceptacja noty korygującej. Ważne żeby była czytelna. Może być np.: przesłana e-mailem.

Faktura korygująca

Osobą upoważnioną do wystawienia faktury korygującej jest tylko sprzedawca danego towaru/usługi. Wystawia się ją w przypadku błędów na fakturze pierwotnej, które dotyczą rozliczeń rachunkowych i podatkowych, jak np.: udzielenie rabatu kupującemu już po wystawieniu faktury pierwotnej, zwrot zaliczki, podwyższenie ceny, wszelkie błędy w cenie, kwocie podatku itp. Na dokumencie koniecznie musi znaleźć się numer i data wystawienia, dane stron transakcji, dane z faktury pierwotnej, kwota rabatu, opustu, podwyższenia ceny, kwota zmniejszająca/podwyższająca podatek i obowiązkowo oznaczenie „Korekta” lub „Faktura korygująca”. Przepisy wymagają, aby sprzedawca posiadał potwierdzenie odbioru dokumentu przez nabywcę.


Data publikacji: 2020-12-20, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU