Przedsiębiorcy, którzy decydują się na kontynuację nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych mogą zaliczyć opłaty za studia do kosztów uzyskania przychodów. Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić? czesne za studia koszty

Kiedy wydatek jest kosztem uzyskania przychodu?

Opłaty za studia mogą stanowić koszty uzyskania przychodu pod warunkiem, że wydatek będzie miał związek z przychodami prowadzonej działalności.

Działając w zgodzie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek:
  • powinien być kosztem poniesionym w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów bądź zabezpieczenia ich źródła
  • powinien być właściwie udokumentowany
  • nie może być wymieniony w katalogu wydatków niemogących stanowić kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ustawy o PIT
  • nie może mieć znamion kosztu mającego dla przedsiębiorcy charakter prywatny. 
Podsumowując: wpisany wydatek poniesiony na czesne za studia nie może być poniesiony w innym celu niż uzyskanie przychodów. Dodatkowo, niektóre wydatki z powodu nieuzupełnienia wymogów jakie muszą spełniać, aby być uznane za koszt uzyskania przychodu, mogą zostać wyłączone z kosztów na czas przejściowy, a nawet trwały.

Opłaty za studia, czy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów? 

Odpowiednie zakwalifikowanie opłat za studia, do kosztów uzyskania przychodów, czasami może okazać się bardzo trudne, ponieważ ciężko jest określić do jakich przychodów powinny należeć. Często wybrany kierunek studiów ma bardzo uniwersalny charakter i problemem może być wykazanie związku jaki posiada on z osiąganymi przychodami. Z tego powodu może zostać uznany za koszt prywatny, dlatego też tak ważne jest, aby wybrać kierunek kształcenia ściśle związany z prowadzoną działalnością. Pozyskana na studiach wiedza, jak i umiejętności powinny służyć lepszemu prowadzeniu firmy. 
Jeżeli więc przedsiębiorca chce poszerzać swoją wiedzę i wydatki związane ze studiami ma zamiar zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, to musi udowodnić ich związek z prowadzoną przez siebie działalnością, a koszt właściwie udokumentować, np.: fakturą z danymi firmowymi. 

W tej sprawie została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2019 roku, sygn. 0115-KDIT2-3.4011.383.2018.2.AW, która zawiera zapis: 

wydatki na studia magisterskie, o których mowa we wniosku są związane z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza poprzez świadczenie nowych usług, bądź świadczenie usług na wyższym poziomie ma (będzie miała) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu, bądź wpłynie na zachowanie lub zabezpieczenie tego źródła przychodu. (...) Wobec tego, wydatki na czesne, podręczniki (materiały naukowe) poniesione w związku ze studiami, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako mające związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, faktycznie poniesione po rozpoczęciu tej działalności i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.


Data publikacji: 2020-10-15, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Paulina
12 Październik 2023

Prowadzę działalność gospodarczą od 2021 roku polegającą na wynajmie nieruchomości. Od tego (2023 r.) rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu BHP celem rozszerzenia działalności o usługi BHP. Wg prawa będę mogła samodzielnie świadczyć usługi w tym zakresie po zakończeniu studiów i odbyciu rocznego stażu jako pracownik służby BHP w jakimś przedsiębiorstwie, czyli de facto za około 2 lata. Czy fakturę za studia mogę zaliczyć do kosztów działalności?