Istnieją podmioty, które mają trudności ze składaniem deklaracji podatkowych, jeżeli są one jednocześnie płatnikami VAT-UE. Rodzi się więc pytanie, czy w miesiącach, kiedy nie zostały wygenerowane faktury związane z wewnątrzwspólnotowymi transakcjami mają zostać składane deklaracje VAT_UE, czy też nie?

Deklaracja VAT-UE

Odpowiedź jest jednoznaczna – nie generuje się zerowych deklaracji VAT-UE.
Istnieją podstawowe zasady odnośnie składania raportów VAT-UE, a dokładniej chodzi o okresy miesięczne w terminie nie przekraczającym 25. dnia miesiąca, który ma miejsce po tym, kiedy występowała dana transakcja i to jedynie w postaci elektronicznej.
Nie ma obowiązku dostarczania zerowych deklaracji VAT-UE, oczywiście, jeśli nie miało miejsca wystąpienie transakcji obowiązkowych, wśród których zaliczamy:
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
- wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Nie można zapomnieć o przepisach informujących, że podatnik, który przez 3 następne miesiące bądź kwartał w deklaracji JPK-V7M lub JPK_V7K nie zawierał sprzedaży bądź nabycia towarów, albo usług z kwotami podatku do odliczenia bądź przez czas następnych miesięcy nie generował informacji podsumowujących VAT-UE zostanie wykreślony z VAT-UE przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.


Data publikacji: 2018-11-30, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU