Podatek VAT, który jest ściśle związany z dostawami towarów montowanych przez sprzedawcę zostaje rozliczany w konkretnej formie. Warto zapoznać się z przepisami, które dotyczą towarów montowanych, określanych również mianem instalowanych, szczególnie jeśli owe towary transportowane są poza terytorium Polski.

VAT od dostawy z montażem za granicą

Posłużmy się przykładem, w której polskie przedsiębiorstwo oferuje na sprzedaż maszyny produkcyjne szczególnie zaprojektowane. Przedsiębiorca sprzedaje maszynę do podatnika w Niemczech, a za transport odpowiada Polska firma. Ta sama firma zajmuje się montażem maszyny już w Niemczech, co nie jest łatwe, a pracownicy muszą posiadać specjalistyczną wiedzę, aby móc się tym zająć.

Posiłkując się art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy o VAT, dowiadujemy się, że miejsce docelowe dostawy towarów stanowi w sytuacji towarów, które należy zainstalować bądź zamontować, które wymagają bądź też nie wymagają próbnego uruchomienia, które wykonują osoby odpowiadające za dostawę, albo podmiot wykonujący daną rzecz czyli miejsce, gdzie towary zostają zainstalowane bądź zamontowane. Definicja instalacji oraz montażu wyklucza łatwe czynności, odpowiadające za rozpoczęcie pracy towaru, który zostaje zamontowany oraz zainstalowany tak, aby pracował zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Przypadek, który został przedstawiony na początku artykułu można odnieść do przytoczonych przepisów. Dostawa maszyny produkcyjnej jest ściśle związana z jej zamontowaniem, a montaż składa się z trudnych działań, które musi wykonać sprzedawca. Miejsce w które towary zostają przewiezione jest także miejscem, w którym następuje montaż (w naszym przykładzie chodzi o Niemcy). Opodatkowanie VAT zostanie więc wyznaczone zgodnie z przepisami, które obowiązują w Niemczech. Polskie przedsiębiorstwo musi zorientować się, kto odpowiada za rozliczenie niemieckiego VAT.

Przemieszczenie towaru, które następuje do państwa członkowskiego, a którego celem jest dostawa owego dobra razem z montażem nie jest traktowana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (mówimy o Polsce). Owe przemieszczenie określane jest jako przemieszczenie nietransakcyjne, a dokładne wyjaśnienie przepisów znajdziemy w art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę polski VAT, dostawa występuje poza obszar państwa. Polskie przedsiębiorstwo musi zawrzeć wartość netto dostawy w deklaracji VAT-7, a dokładnie pozycji 11.
Jeśli przyjmiemy, że podatek od wartości dodanej zostanie rozliczony w Niemczech to faktura dotycząca maszyny produkcyjnej musi zostać wystawiona przez sprzedawcę zgodnie z art. 106a pkt 2 lit a ustawy o VAT. Faktura ta nie będzie zawierała informacji ani o stawce, ani o kwocie podatku VAT, co jest zgodne z art. 106 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT.
Warto wiedzieć, że taką fakturę należy wzbogacić o zwrot „odwrotne obciążenie”.

Zobacz też: Faktura WDT

Polskie przedsiębiorstwo może odliczyć podatek naliczony, który powstał przy nabyciu towarów oraz usług, które łączą się z dostawą wymagającą montażu, która ma miejsce w innym państwie. Wspierając się art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, omówionej w ust. 2. Sytuacja ta ma miejsce, jeśli towary bądź usługi, które zostały zaimportowane lub też zakupione są związane z dostawą towarów bądź świadczenia usług przez podatnika i nie ma to miejsca na terenie państwa, jeśli wspomniane kwoty mogłyby ulec pomniejszeniu, w sytuacji kiedy te czynności miały miejsce na obszarze państwa, z podatnik jest w posiadaniu dokumentów na podstawie których widać bezpośrednie powiązanie odliczonego podatku z danymi czynnościami.


Data publikacji: 2018-08-23, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU