Transakcje z przedsiębiorcami z innych krajów Unii Europejskiej wymagają od polskich podatników dopełnienia określonych formalności łącznie z rejestracją w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT UE czynny. Wymóg ten muszą spełnić również przedsiębiorcy zwolnieni z VAT. Bycie podatnikiem VAT UE zobowiązuje do składania informacji VAT UE. kiedy nalezy zlozyc deklaracje vat ue

Czym jest informacja VAT UE?

Informacja VAT UE jest informacją podsumowującą. Nie jest deklaracją podatkową, a jedynie dokumentem mającym charakter sprawozdawczy. Z informacji nie wynika żaden podatek do zapłaty.

Podatnik w deklaracji VAT-UE musi wykazać transakcje:
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
    • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług, które miały miejsce w danym okresie.
Przedsiębiorca, który chce zarejestrować się do VAT UE musi w tym celu złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R niezależnie od tego, czy jest podatnikiem VAT czynnym, czy zwolnionym. W celach rejestracyjnych powinien wypełnić część C.3 wymienionego formularza uzupełniając poszczególne pozycje:
  • poz. 65 – przeznaczona dla podatników VAT czynnych
  • poz. 66 lub poz. 67 – przeznaczone dla podatników VAT zwolnionych z VAT w zależności od rodzaju dokonywanej transakcji
  • poz. 68 – służy do wprowadzenia przewidywanej daty wykonywania czynności związanych z transakcjami zagranicznymi, dla których wymagana jest rejestracja do VAT-UE.

Czas na złożenie informacji VAT UE

Informacja podsumowująca VAT UE służy do wykazywania wybranych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Podatnik ma obowiązek złożyć informację VAT UE do urzędu skarbowego w kilku sytuacjach, kiedy w danym okresie rozliczeniowym dokonał:  Deklarację informującą VAT UE składa się w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 25 miesiąca po miesiącu, w którym doszło do wystąpienia jednej z podanych wyżej sytuacji. 

Od stycznia 2017 roku informację VAT UE można składać jedynie w wersji elektronicznej i tylko za okresy miesięczne. 

Inne obowiązki oraz kara za niewypełnienie

Podatnik zobowiązany jest nie tylko do składania informacji VAT UE, ale musi również wysyłać do urzędu skarbowego pliki JPK_V7, nawet jeżeli w danym okresie deklaracja będzie zerowa. Plik JPK_V7 służy do wykazywania podatku również z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Niewypełnienie obowiązku i niezłożenie pliku JPK_V7 za 3 kolejne miesiące lub kwartał oraz niewykazanie sprzedaży bądź nabycia towarów lub usług razem z kwotami podatku do odliczenia skutkuje wyrejestrowaniem podatnika z VAT UE. Na takie same konsekwencje naraża się także przedsiębiorca, który przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał informacji podsumowujących VAT UE, pomimo że miał taki obowiązek.


Data publikacji: 2023-03-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU