Przedsiębiorcy, którzy podjęli współpracę z kontrahentami działającymi na obszarze Unii Europejskiej mają obowiązek dokonania rejestracji do VAT-UE bez względu na to, czy na obszarze państwa są czynnymi podatnikami VAT albo korzystają ze zwolnienia. Po dokonaniu rejestracji do VAT-UE, a także dokonywaniu unijnych transakcji, nałożony zostaje obowiązek dostarczenia informacji podsumowującej VAT-UE. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące błędów występujących w deklaracji VAT-UE. Wiedząc, jakie pomyłki zdarzają się podatnikom, można ich unikać. najczestsze bledy w deklaracji vat ue

Kiedy występuje obowiązek składania VAT-UE?

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że VAT-UE to nie deklaracja rozliczeniowa, ale podsumowująca wykonane transakcje unijne, chociaż trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie.

VAT-UE zostaje złożony przez czynnych podatników VAT, którzy mają aktywny numer VAT-UE, gdy podczas okresu rozliczeniowego miało miejsce:
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług,
  • przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na obszarze państwa należącego do UE, ale innego niż obszar kraju.

Dodatkowo VAT-UE jest dokumentem obowiązkowym na przykład dla podatników zwolnionych z VAT, kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług, w której obowiązują przepisy art. 28b.

Należy zaznaczyć, że informacja podsumowująca nie zawiera szczegółów dotyczących importu usług.

Od stycznia 2017 roku VAT-UE musi zostać przygotowane w formie elektronicznej. Deklaracja jest dostarczana raz w miesiącu w terminie do 25. dnia miesiąca po miesiącu, kiedy miała miejsce chociaż jedna ze wskazanych powyżej transakcji.

Błędy w informacji VAT-UE – nieaktualna wersja druku

Informacja VAT-UE występuje w darmowej wersji, którą się pobiera, uzupełnia, a następnie wysyła do organów podatkowych. Drugą możliwością jest wypełnienie dokumentu online. Przed wykonaniem tych działań, podatnicy muszą zweryfikować, czy wybrali właściwą wersję druku, tę aktualną. Wybierając niewłaściwy druk, który już nie obowiązuje, cała informacja jest nieważna, błędna.

Aktualizacja druków podatkowych wiąże się z wprowadzeniem niewielkich zmian, które mogą nawet zostać niezauważone przez podatnika, jednak mają ogromne znaczenie. Dostarczenie informacji VAT-UE na starym formularzu wiąże się z tym, że urząd będzie postępował tak, jakby nie była ona wcale złożona. Zgodnie z przyjętymi zasadami organy podatkowe akceptują jedynie aktualne wersje informacji podsumowującej (jedynym wyjątkiem od tej zasady są tzw. okresy przejściowe, co oznacza możliwość wypełnienia i dostarczania w krótkim okresie wcześniejszych, nieaktualnych już druków).

Aby uniknąć błędów i wypełnienia nieaktualnego druku, należy korzystać z rzetelnych serwisów podatkowych.

Błędy w informacji VAT-UE – niewłaściwa wartość WNT

Kolejny błąd, jaki występuje w informacji podsumowującej to podanie WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) w kwocie brutto (razem z VAT należnym) albo wprowadzenie niewłaściwej podstawy opodatkowania WNT.

Za podstawę opodatkowania WNT służy kwota, jaką nabywca musi uregulować za nabyty towar (mowa o cenie nabycia albo opcjonalnie koszcie wytworzenia).

Na kwotę składają się następujące elementy:
  • podatki, cła, opłaty oraz pozostałe należności powiązane z nabyciem towarów, nie wliczając do tego podatku VAT,
  • prowizje, koszty opakowania, koszty transportu i ubezpieczenia pobierane przez dostawcę od podmiotów odpowiadających za wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Błędy w informacji VAT-UE - brak kodu państwa przed NIP

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji zagranicznych z krajami UE muszą pamiętać o obowiązującej zasadzie, iż NIP (ich oraz kontrahenta z zagranicy) musi zostać poprzedzony właściwym kodem państwa (dla polskich przedsiębiorców jest to prefiks PL, dla niemieckich DE, a dla włoskich IT itd.). W praktyce oznacza to, iż dany przedsiębiorca przeszedł pomyślnie rejestrację jako podatnik VAT-UE, a w transakcji obowiązuje rozliczenie na zasadach wewnątrzwspólnotowych.

System VIES umożliwia weryfikację, czy druga strona faktycznie została zarejestrowana do celów VAT-UE. System udostępnia informację o aktywności numeru VAT-UE. Brak aktywnego numeru VAT-UE jest równoznaczne z obowiązkiem rozliczenia zgodnie z obowiązującymi w kraju zasadami (w przypadku polskich przedsiębiorców oznacza to zastosowanie polskiej stawki VAT).

Gdy na fakturze nie widnieje prefiks kraju przed NIP, ale kontrahent pochodzący z zagranicy dokonał rejestracji do VAT-UE, a do tego pozostałe formalności zostały sfinalizowane (chociażby występują dokumenty wywozu przy WDT) brakujący kod państwa przed numerem NIP zagranicznego przedsiębiorcy jest traktowany jako błąd techniczny, możliwy do naprawienia poprzez fakturę korygującą dane formalne.

Informacja podsumowująca VAT-UE a pliki rozliczeniowe JPK_V7

W informacji podsumowującej widnieją wartości WDT oraz WNT, które muszą odpowiadać wartościom jednakowych transakcji widniejących w plikach JPK_V7. Wartości WDT oraz WNT w informacji VAT-UE muszą być wprowadzone w kwocie netto. Jedyne akceptowane różnice mogą być uwarunkowane zastosowanymi zaokrągleniami, jednak maksymalna akceptowana różnica wynosi nie więcej niż kilkanaście złotych.

Kiedy ma miejsce wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług różnice w wartości muszą być uwarunkowane zaokrągleniami, ale tak samo jak powyżej, nie mogą być większe od kilkunastu złotych.

Podsumowując, wartości świadczonych usług widniejących w informacji podsumowującej VAT-UE nie mogą być większe od wartości widniejącej w plikach JPK_V7.


Data publikacji: 2023-09-01, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU