Przedsiębiorcy rozliczający sprzedaż w procedurze VAT marża muszą stosować określone przepisy zawarte w ustawie o VAT. Czy do rozliczenia potrzebny im jest dokument zakupu? faktura vat marza towary uzywane zakup

Dla kogo VAT marża?

Za pomocą procedury VAT marża rozlicza się towar używany i nabyty od:
  • przedsiębiorców nie będących podatnikami VAT
  • rozliczających się za pomocą procedury marży
  • osób prywatnych. 
Czasami przedsiębiorcy nie posiadają dokumentu zakupu towaru używanego, ponieważ czasami trudno jest go otrzymać.
Czy w takim razie można bez dokumentu zakupu nabywać i sprzedawać towary w procedurze marży?

Procedura marży – dokumenty zakupu

Ustawa o VAT zawiera ogólny zapis mówiący o tym, że nabywca towaru musi posiadać dokumenty, które będą jednoznacznie potwierdzały nabycie towarów, ale tylko w przypadku nabycia od drugiego przedsiębiorcy. W tej sytuacji podatnik powinien otrzymać dowód zakupu w postaci faktury zawierającej wszystkie dane potrzebne przy rozliczaniu marży. 

Problem może pojawić się przy zakupie towarów od osób prywatnych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i którzy nie chcą dokonywać sprzedaży na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli przedsiębiorca zakupi towar od takiej osoby, np. na aukcji internetowej, na targu, na giełdzie lub w innym miejscu i nie będzie posiadał dokumentu zakupu, to będzie miał prawo rozliczyć zakup w procedurze marży na podstawie dowodu wewnętrznego. 

Dokumentowanie zakupu w procedurze marży za pomocą dowodu wewnętrznego

W ustawie o VAT brak jest dokładnych wskazań wymagań jeżeli chodzi o dokumentowanie zakupu towarów przez przedsiębiorców rozliczających się w procedurze marży. W sytuacji kiedy nie jest możliwe ustalenie danych osoby sprzedającej towar, to najlepiej jest sporządzić dowód wewnętrzny z informacją na temat zakupu; co zostało zakupione, na jaką kwotę oraz gdzie. Wskazany sposób postępowania jest jak najbardziej prawidłowy i co najważniejsze zgodny ze stanowiskiem organów podatkowych, których potwierdzeniem są interpretacje podatkowe, jak np. interpretacja nr 0114-KDIP1-3.4012.511.2018.1.JG z dnia 9 października 2018 roku. 

Podsumowanie 

Przedsiębiorca rozliczający się w procedurze marży nie zawsze musi posiadać dokument potwierdzający zakup towaru używanego. Sytuacja z brakiem dokumentu powstaje głównie wtedy, kiedy towar sprzedaje osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wtedy dokumentem potwierdzającym zakup może być dowód wewnętrzny. Jeżeli sprzedawca jest przedsiębiorcą, to w takiej sytuacji wymagane jest posiadanie dokumentów jednoznacznie potwierdzających zakup.


Data publikacji: 2021-10-22, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU