Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą podejmować współpracę z kontrahentami z Unii Europejskiej. Czy zawsze z takiej współpracy wynika obowiązek składania informacji podsumowującej VAT UE? import uslug w deklaracji vat ue

Import usług z terenu Unii Europejskiej – informacja VAT UE

Jeżeli usługi zostaną nabyte od kontrahenta z Unii Europejskiej, to w takiej sytuacji nie trzeba sporządzać informacji VAT UE. Zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, jeżeli polski nabywca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT w Polsce, gdzie znajduje się jego siedziba, to takie nabycie nie musi być ujęte w informacji podsumowującej VAT UE. Transakcje te umieszcza się w deklaracji JPK_V7 lub JPK_V7K.  

Informacja VAT UE – kiedy należy ją sporządzić? 

Informację podsumowującą VAT UE powinien złożyć podatnik VAT czynny po dokonaniu w danym okresie rozliczeniowym określonych czynności, takich jak:
Rodzaje transakcji unijnych wykazane odpowiednio w VAT UE, JPK_V7M lub JPK_V7K

  JPK_V7M VAT UE
WNT Cz. C, pozycja 23 i 24
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Cz. D
Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów

WDT Cz. C, pozycja 21
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Cz. C
Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
Nabycie usług z art. 28b ustawy Cz. C, pozycja 29 i 30
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy
Nie wykazuje się
Świadczenie usług z art. 28b ustawy Cz. C, pozycja 11 i 12
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju oraz W tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

Cz. E
Informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług


Data publikacji: 2023-03-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU