Polscy przedsiębiorcy często podejmują współpracę z zagranicznymi kontrahentami. W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób prawidłowo rozliczyć usługi nabyte od zagranicznego partnera? import uslug vat

Import usług w VAT

W ustawie o podatku VAT znajdują się informacje mówiące o tym kiedy mamy do czynienia z importem usług. Wyjaśnienia niektórych pojęć, które są z nim związane można znaleźć w: 
  • art. 2 pkt 9 – podatnikiem podatku VAT jest usługobiorca
  • art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. a – usługodawcą jest świadczący usługę, który nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  • art. 15, art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b – usługobiorcą jest nabywający usługę, który prowadzi działalność gospodarczą, zarejestrowany do VAT UE
  • miejscem świadczenia usług jest terytorium Polski.

Podstawa opodatkowania

Wszystkie elementy mające związek z importem usług, które należy zapłacić, razem z kosztami dodatkowymi znajdują się w podstawie opodatkowania. Jeżeli na fakturze zostanie naliczony podatek VAT, to wtedy podstawa opodatkowania będzie zawierała kwotę brutto. W takiej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą daną transakcję.

Faktura w obcej walucie

Faktury dotyczące importu usług najczęściej wystawiane są w walucie obcej. Przepisy mówią, że w takiej sytuacji należy dokonać przeliczenia na złotówki wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Najczęściej będzie to dzień dokonania zapłaty lub dzień wykonania usługi. 

Rozliczanie importu usług w deklaracji VAT

W przypadku czynnego podatnika VAT posiadającego możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego czyni transakcję związaną z importem usług neutralną pod względem podatku. Znaczy to, że podatek VAT należny jest jednocześnie podatkiem VAT naliczonym. Taką transakcję należy wykazać w ewidencji VAT zakupu i sprzedaży w JPK_V7 w części deklaracyjnej w następujący sposób:
po stronie podatku należnego :
  • w poz. 27 i 28 – import usług spoza UE
  • w poz. 29 i 30 – import usług z UE
po stronie podatku naliczonego:
  • w poz. 40 i 41 – nabycia związane ze środkami trwałymi
  • w poz. 42 i 43 – nabycia pozostałe.

Podatek VAT naliczony – terminy

Zgodnie z przepisami podatek VAT należny należy wykazać w rozliczeniu za okres powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług. Jeżeli przedsiębiorcy nie uda się dokonać rozliczenia zgodnie z tą zasadą, to ma jeszcze możliwość wyliczenia podatku VAT naliczonego w tym samym okresie co VAT należny w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca dokonał importu usług w marcu. W tym też miesiącu wykazał transakcję w ewidencjach VAT. Przedsiębiorca wykaże w tym samym miesiącu (marzec) podatek VAT należny i naliczony. 

PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca dokonał importu usług w marcu. Faktura za usługę zaginęła i podatnik otrzymał ją dopiero w sierpniu. W tym przypadku przedsiębiorca musi dokonać korekty w JPK_V7 za miesiąc marzec. W tym miesiącu będzie mógł wykazać jedynie podatek VAT należny. Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstanie w sierpniu. 

Od dłuższego czasu kwestia wykazywania podatku VAT należnego i naliczonego w różnych okresach rozliczeniowych powoduje spory pomiędzy przedsiębiorcami, a urzędami skarbowymi. Ostatnio TSUE wydał wyrok dotyczący tego zagadnienia. Zgodnie z nim przepisy obowiązujące w Polsce są niezgodne z unijnymi.


Data publikacji: 2021-04-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU