Dość często przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą podejmują współpracę z kontrahentami zagranicznymi w ramach importu usług. Dotyczy to przede wszystkim transakcji nabywanych od takich podmiotów zagranicznych, jak Google, Facebook, Adobe, czy Microsoft. Faktury za usługi wystawiane w ramach transakcji pomiędzy firmami nie powinny zawierać kwoty podatku VAT. Jednak czasami na fakturze może pojawić się naliczony podatek VAT. faktura import uslug vat

Faktura z wykazanym podatkiem VAT

Zakup usług związanych z importem podlega określonym obowiązkom w kwestii rozliczenia podatku VAT w Polsce. Czasami wystawiona faktura może zawierać naliczony podatek VAT. Do takiej sytuacji dojdzie jeżeli:
  • podatnik nie posiada jeszcze aktywnego numeru VAT-UE
  • podatnik podał błędne dane do wystawienia faktury
  • wystąpiła pomyłka przy wystawianiu dokumentu.

Sposób rozliczenia importu usług przy naliczeniu VAT zagranicznego

W przypadku otrzymania faktury z naliczonym podatkiem VAT, to należy ją rozliczyć w wartości brutto z faktury. 

PRZYKŁAD
Czynny podatnik VAT otrzymał fakturę od firmy Adobe na kwotę 1 000 zł (po przeliczeniu na złotówki) oraz podatek VAT w kwocie 230 zł. Łączna kwota na fakturze wyniosła 1 230 zł. Podatnik musi rozliczyć fakturę w kwocie brutto, czyli 1 230 zł. W tym wypadku podstawa opodatkowania VAT wynosi 1 230 zł, do której podatnik musi doliczyć VAT w wysokości 282,90 zł. Obydwie wartości powinien ująć w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK_V7, a w Książce Przychodów i Rozchodów zaksięgować kwotę brutto z faktury (1 230 zł). 

Sposób rozliczenia importu usług przy naliczeniu polskiego VAT-u

W przypadku kiedy faktura za import usług będzie posiadała naliczony polski podatek VAT i zostanie na niej wskazany numer NIP firmy nadany w Polsce, ale siedziba działalności gospodarczej będzie poza terytorium Polski, to fakturę należy rozliczyć jak import usług na zasadach ogólnych. Podstawę opodatkowania będzie stanowiła kwota brutto i naliczony podatek VAT polski. Podatnik będzie musiał do wartości brutto doliczyć podatek VAT krajowy (23%) i takie kwoty powinien wykazać w JPK_V7.


Data publikacji: 2021-03-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU