Przedsiębiorca, który nie ma pewności co do pobierania i odprowadzania składek społecznych na ZUS zarówno za siebie jak i za pracowników może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie interesujących go kwestii. indywidualna interpretacja z zus wniosek pue zus

Wniosek do ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawach, które dotyczą:
 • zasad obowiązujących przy obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • obowiązku podlegania pod ubezpieczenia społeczne. 
Zgodnie z przepisami, ZUS może zająć się jedynie wymienionymi zagadnieniami i wydać interpretacje ich dotyczące. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej z innego zakresu, to nie zostanie on rozpatrzony przez Zakład nawet w sytuacji, która będzie dotyczyła zbliżonych zagadnień. W przypadku, kiedy ZUS odmówi wydania interpretacji, ponieważ uzna, że nie jest właściwą instytucją do jej wydania to powinien udzielić wnioskującemu informacji o odmowie. Następnie powinien przekazać wniosek do właściwego organu, o czym ma obowiązek poinformować wnioskującego. 


PRZYKŁAD 1
Przedsiębiorca zatrudnia w swojej firmie kilku pracowników. Firma wykupiła dla pracowników pakiet medyczny w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych, który częściowo zostanie sfinansowany przez pracowników, którzy do niego przystąpią, a częściowo przez przedsiębiorcę. Część opłacana przez firmę będzie stanowić przychód dla pracownika. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest napisane, że do podstawy wymiaru składek nie zalicza się przychodów z korzyści materialnych jakie wynikają z układów zbiorowych i polegają na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż ceny detaliczne niektórych towarów lub usług. Przedsiębiorca powołuje się na ten przepis i uważa, że pakiet medyczny jest właśnie taką usługą. W związku z tym, że są to jedynie jego przypuszczenia to przedsiębiorca chcąc utwierdzić się w swoim przekonaniu złożył wniosek do ZUS-u o wydanie interpretacji indywidualnej, w którym przedstawił swoje stanowisko. ZUS ma obowiązek rozpatrzyć złożony wniosek. 


PRZYKŁAD 2
Przedsiębiorca zatrudnia pracownika, który mieszka i wspólnie prowadzi z bratem gospodarstwo domowe. Brat nigdzie nie pracuje oraz nie jest zarejestrowany w UP jako osoba bezrobotna, ani nie prowadzi działalności gospodarczej. Z tego powodu nie podlega nigdzie pod obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wynikający z wykonywania pracy. W związku z tym pracownik zgłosił brata do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Jednak przedsiębiorca ma pewne wątpliwości, czy jest to zgodne z przepisami, dlatego złożył w ZUS-ie wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tej sprawie. ZUS uznał, że sprawa przekracza jego kompetencje, które nie obejmują kwestii związanych z ustalaniem obowiązku podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne. Wniosek pozostawił bez rozpatrzenia o czym powinien poinformować przedsiębiorcę. 

Sposoby wysłania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ZUS

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na kilka sposobów:
 • tradycyjnie wysyłając pocztą
 • przez złożenie osobiście w placówce ZUS-u
 • przez złożenie za pomocą ZUS PUE.
Ostatni sposób jest najszybszym i zarazem najłatwiejszym. 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – składanie przez ZUS PUE, krok po kroku

 • należy zalogować się do ZUS PUE i wybrać okno „Usługi”, a następnie „Pokaż”
 • należy wyszukać właściwy wniosek poprzez wpisanie w oknie wyszukiwarki „USI” – „Przejdź do usługi”
 • po otwarciu wniosku wyświetlą się dane dotyczące działalności przedsiębiorcy (istnieje możliwość dopisania na dole strony dodatkowego adresu do korespondencji)
 • strony 2 i 3 służą do opisu sprawy
 • przechodzimy do strony 4, która służy do dodania pełnomocnictwa (jeżeli jest taka potrzeba) lub innych załączników. Po dodaniu należy wcisnąć – „Zapisz”
Załącznik mogą stanowić np.: 
 • oferty handlowe, cenniki istotne w sprawie
 • skany decyzji, pism istotnych w danej sprawie wydanych przez inne instytucje
 • regulaminy wynagradzania, jeśli sprawa powiązana jest z tematyką wynagrodzeń, np. w sytuacji, kiedy wewnętrzny regulamin firmy przewiduje nietypowe premie i pracodawca nie ma pewności czy przychód z ich tytułu powinien wliczyć do podstawy wymiaru składek
na koniec wyświetla się podgląd roboczy dokumentu, jeżeli wszystko jest ok i nie chcemy nic dopisać ani poprawić, to należy wysłać wniosek klikając na „Wyślij”. 

Interpretacja indywidualna – koszty związane z jej wydaniem

Za wydanie interpretacji indywidualnej trzeba zapłacić 40 zł przelewem na konto ZUS na numer rachunku bankowego oddziału, który będzie wydawał interpretację w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W tytule wpłaty należy wpisać: „opłata za wydanie interpretacji indywidualnej” oraz podać nr NIP przedsiębiorcy. W przypadku odmowy wydania interpretacji przez ZUS lub wycofania wniosku przed wydaniem decyzji bądź przekazania go do innej instytucji, przedsiębiorca otrzymuje zwrot opłaty. 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie pracy oddziałów w:
 • Białymstoku
 • Bydgoszczy
 • Elblągu
 • Gdańsku
 • Gorzowie Wielkopolskim
 • Koszalinie
 • Łodzi I
 • Olsztynie
 • Ostrowie Wielkopolskim
 • Pile
 • Płocku
 • Poznaniu I i Poznaniu II
 • Siedlcach
 • Słupsku
 • Szczecinie
 • Toruniu
 • Warszawie I, Warszawie II i Warszawie III
 • Zielonej Górze
opłaca wniosek na konto oddziału w Gdańsku w banku PKO BP SA, nr 
26 1020 5590 0000 0902 8090 1015


Przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terenie pracy oddziałów w:
 • Bielsku-Białej
 • Biłgoraju
 • Chorzowie
 • Chrzanowie
 • Częstochowie
 • Jaśle
 • Kielcach
 • Krakowie
 • Legnicy
 • Lublinie
 • Łodzi II
 • Nowym Sączu
 • Opolu
 • Radomiu
 • Rybniku
 • Rzeszowie
 • Sosnowcu
 • Tarnowie
 • Tomaszowie Mazowieckim
 • Wałbrzychu
 • Wrocławiu
 • Zabrzu
opłaca wniosek na konto oddziału w Lublinie w banku PKO BP SA, nr 
61 1020 5590 0000 0302 8160 1019

Interpretacja indywidualna – jaki czas na wydanie? 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na wydanie interpretacji indywidualnej liczonych od chwili otrzymania kompletu dokumentów. W interpretacji ZUS może przyznać lub nie rację przedsiębiorcy. Jeżeli interpretacja nie zostanie wydana w terminie, to uznaje się, że przedsiębiorca ma rację. Od każdej decyzji wydanej przez ZUS przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwołania się w terminie 30 dni od daty doręczenia interpretacji. Odwołanie składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem ZUS-u, który wydał decyzję.


Data publikacji: 2022-11-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU