Czasami podatnicy mają wątpliwości co do niektórych uregulowań podatkowych. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest prośba o wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji podatkowej. indywidualna interpretacja podatkowa wniosek

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej – adresat

Wszystkie wnioski o wydanie interpretacji podatkowej, jak również inną korespondencję związaną z interpretacją należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w wersji papierowej listem poleconym na adres:
ul. Teodora Sixta 17
43 – 300 Bielsko – Biała
lub elektronicznie za pośrednictwem portalu podatkowego bądź e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie: www.gov.pl. Można też skorzystać z gotowych formularzy wniosków o interpretację udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na stronie: www.kis.gov.pl.

Wniosek o interpretację podatkową – opłata

Złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wymaga wniesienia opłaty w wysokości 40 zł w terminie 7 dni od chwili jego zgłoszenia na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, który można znaleźć na wzorze wniosków ORD-IN, w części F „Wysokość, sposób uiszczenia i zwrotu opłaty”. Jeżeli na jednym wniosku wystąpią oddzielne stany faktyczne lub będzie on dotyczył przyszłego zdarzenia, to opłata pobierana jest od każdego przedstawionego stanu faktycznego lub przyszłego zdarzenia. 

Wniosek o interpretację podatkową – termin na odpowiedź

Krajowa Informacja Skarbowa ma 3 miesiące na udzielenie odpowiedzi na zapytania zawarte we wniosku. Termin liczy się od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku o wydanie interpretacji. Z powodu trwającej pandemii termin ten został przedłużony do 6 miesięcy. W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie zgadza się z wydaną opinią, to ma prawo wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji. Dyrektor może zmienić z urzędu wydaną interpretację biorąc pod uwagę skargę skierowaną do sądu. Ma na to 30 dni od doręczenia interpretacji. Jeżeli nie wyda jej w tym terminie, to będzie to oznaczało, że stanowisko przedsiębiorcy jest prawidłowe. 

Wniosek o interpretację podatkową – czego nie powinien dotyczyć?

Nie wszystkie przypadki mogą być przedmiotem wniosku o indywidualną interpretację podatkową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą to być np.: przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych. 

W przypadku kiedy przedsiębiorca poprosi o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które było już przedmiotem interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym, to w takiej sytuacji zostaje wydane postanowienie stwierdzające, że do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które zostały opisane we wniosku ma zastosowanie interpretacja ogólna i tym samym wniosek jest bezprzedmiotowy. 
Wniosek, który nie spełnia wymienionych wymogów nie zostanie rozpatrzony. 

Wyszukiwanie interpretacji podatkowych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowani są złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej mogą skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.


Data publikacji: 2021-04-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Barbara
15 Wrzesień 2023

Czy jednostka kultury posiadająca status małego przedsiębiorcy może skorzystać z preferencji i zaliczyć w koszty jednorazowy odpis amortyzacyjny do 100. 000 złotych przy zakupie nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT?