Nie wszyscy podatnicy mają prawo skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. O tym, którzy przedsiębiorcy mogą opłacać w ten sposób podatek decyduje przychód jaki uzyskali w danym roku podatkowym. limit ryczatu 2024

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy w obecnym roku podatkowym nie przekroczyli przychodu w wysokości 9 218 200 zł (równowartość 2 000 000 euro).
Kwartalne rozliczenie ryczałtu przysługuje podatnikom, którzy nie przekroczyli przychodu 921 820 zł (równowartość 200 000 euro). 

Przedsiębiorcy, którzy wybiorą tę formę opodatkowania nie mogą pomniejszyć podatku o koszty uzyskania przychodu.

Sposób liczenia limitów ryczałtu 

Wartość limitu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest podawana w euro, a następnie przeliczana na polski złoty według kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity ryczałtu obowiązujące w 2024 roku

W 2024 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić podatnicy, którzy:
  • uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (wysokość nieprzekraczająca wartości 2 000 000 euro, czyli 9 218 200 zł) oraz podatnicy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych pod warunkiem, że suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 2 000 000 euro (9 218 200 zł)
  • podatnicy, którzy w 2024 r. rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania jeżeli taka im przysługuje.
W określonym limicie przychodów nie należy uwzględniać kwot, o które podatnik zwiększył lub zmniejszył przychody na podstawie art. 11 ust. 4, 5, 8 i 9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo zwiększył lub zmniejszył podstawę obliczenia podatku na podstawie art. 26i ustawy o PIT. (art. 4 ust. 8 ustawy o zpd).

Kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2023 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:
  • samodzielnie do wysokości 200 000 euro (921 820 zł)
  • w formie spółki jawnej lub cywilnej osób fizycznych, jeżeli łączne przychody danej spółki nie przekroczyły kwoty 200 000 euro, czyli 921 820 zł.

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-26
Data publikacji: 2019-12-12, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU