Nie wszyscy podatnicy mają prawo skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. O tym, którzy przedsiębiorcy mogą opłacać w ten sposób podatek decyduje przychód jaki uzyskali w danym roku podatkowym. limit ryczatu 2022

Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy w obecnym roku podatkowym nie przekroczyli przychodu w wysokości 9 188 200 zł (równowartośc 2 000 000 euro). Kwartalne rozliczenie ryczałtu przysługuje podatnikom, którzy nie przekroczyli przychodu 918 820,00 zł (równowartość 200 000 euro). 
Przedsiębiorcy, którzy wybiorą tę formę opodatkowania nie mogą pomniejszyć podatku o koszty uzyskania.

Sposób liczenia limitów ryczałtu 

Wartość limitu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest podawana w euro, a następnie przeliczana na polski złoty według kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limity ryczałtu obowiązujące w 2022 roku

W 2022 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić podatnicy, którzy:
1. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie (wysokość nieprzekraczająca wartości 2 000 000 euro, czyli 9 188 200 zł) oraz podatnicy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych pod warunkiem, że suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 2 000 000 euro (9 188 200 zł)
2. podatnicy, którzy w 2022 r. rozpoczną prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania jeżeli taka im przysługuje.

Kwartalnie mogą płacić podatnicy, którzy w 2021 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:
1. samodzielnie do wysokości 200 000 euro (918 820 zł)
2. w formie spółki jawnej lub cywilnej osób fizycznych, jeżeli łączne przychody danej spółki nie przekroczyły kwoty 200 000 euro, czyli 918 820 zł.

Data publikacji: 2019-12-12, autor: FakturaXL
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-25

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU