Świadczenie usług reklamowych może być zwolnione z zapłaty podatku VAT o ile zostaną spełnione określone warunki. uslugi reklamowe zwolnione z podatku vat

Dla kogo zwolnienie z VAT?

Większość rodzajów działalności gospodarczej objęta jest zapłatą podatku VAT. Ta grupa podmiotów ma obowiązek rejestracji do VAT niezależnie od wysokości sprzedaży. Chodzi między innymi o usługi związane z doradztwem, usługi prawnicze, czy np. jubilerskie. Przedsiębiorcy prowadzący taki rodzaj działalności zobowiązani są do zapłaty podatku VAT już od pierwszej wykonanej usługi. Art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zawiera katalog usług, które objęte są obowiązkowym VAT. Nie zostały w nim wymienione usługi reklamowe, które nie znalazły się również w grupie usług podlegających pod zwolnienie przedmiotowe, którym objęte są określone usługi niezależnie od wielkości sprzedaży, jak np. usługi medyczne lub edukacyjne. Pełen katalog usług, które podlegają pod zwolnienie przedmiotowe VAT zawiera art. 43 ust. 1 ustawy o VAT

Usługi reklamowe, a zwolnienie z VAT

Przedsiębiorca, który świadczy usługi reklamowe może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, czyli zależnego od wielkości sprzedaży, która nie może przekroczyć rocznie kwoty 200 000 zł. Przy działalności gospodarczej założonej w ciągu roku, limit sprzedaży liczy się proporcjonalnie w stosunku do liczby dni, w których działalność była prowadzona. Limit wylicza się wg wzoru:
200.000 zł x liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku : liczba dni w danym roku podatkowym


PRZYKŁAD
Przedsiębiorca założył działalność gospodarczą 1 września 2022 roku w zakresie świadczenia usług reklamowych. Liczba dni do końca roku, w których będzie prowadzona działalność wynosi 122 dni. W przypadku tego przedsiębiorcy, limit sprzedaży, do którego będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT wynosi: 66 849,31 zł. Kwota ta wynika z wyliczenia: 
200 000 zł x 122 dni : 365 dni = 66 849,31 zł. 

Limit sprzedaży 

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT musi kontrolować wysokość sprzedaży. Począwszy już od pierwszej transakcji, która spowoduje przekroczenie limitu wymagana jest rejestracja do VAT i konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Stawka podatku dla usług reklamowych wynosi 23%.


Data publikacji: 2022-06-03, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU