Sprzedawcy zgodnie z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus będą mieli obowiązek informowania klientów o najniższej cenie produktu jaka obowiązywała przed obniżką. informacja o najnizszej cenie przed jej obnizka zasady

Co oznacza dyrektywa Omnibus?

Dyrektywa Omnibus jest dokumentem przygotowanym przez Parlament Europejski i radę Unii Europejskiej. Dokument nakłada na przedsiębiorców będących sprzedawcami nowe obowiązki związane z informowaniem klientów o cenie jaka obowiązywała przed obniżką. Obowiązkiem objęte są sklepy stacjonarne, internetowe, zajmujące się telesprzedażą oraz sprzedażą katalogową w relacji przedsiębiorca – konsument. Sprzedawca musi podać informację w każdym przypadku, w którym zostanie obniżona cena towaru lub usługi. Obok informacji o obniżce ceny zobowiązany jest do podania informacji o najniższej cenie danego towaru/usługi obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Towary lub usługi, które zostały wprowadzone do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni muszą posiadać informację o najniższej cenie jaka obowiązywała w okresie od dnia ich wprowadzenia do sprzedaży aż do dnia wprowadzenia obniżki ceny. W przypadku towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub takich, które mają krótki okres przydatności do spożycia powinna zostać wskazana cena jaka obowiązywała przed pierwszą obniżką. Przedsiębiorca musi informować o najniższej cenie przed obniżką w sytuacji, kiedy obniżka ceny dotyczy konkretnego towaru lub usługi oraz wtedy, kiedy sprzedawca musi przekazać ogólną informację o obniżce cen, np. wtedy, gdy miejsce ma wyprzedaż bądź została wprowadzona oferta specjalna typu „Black Friday”. Podobne zasady stosowane są również w przypadku reklam, w których podawana jest cena prezentowanego towaru. 

Informacja o obniżce ceny

Informacje o obniżce ceny, konsument musi otrzymać w sposób jednoznaczny, który nie będzie budził wątpliwości i będzie umożliwiał porównanie cen. Taki sposób komunikowania może być podany przykładowo w formie:
 • procentowej – np. „20% taniej”
 • konkretnej kwoty – np. „25 zł taniej”
 • nowej, niższej ceny razem z umieszczeniem obok stosowanej, wyższej ceny
 • poprzedniej ceny, która będzie przekreślona, np. „teraz 40 zł, było 60 zł” lub „40 zł/60 zł”.

Brak obowiązku informowania o najniższej cenie

W niektórych sytuacjach, sprzedawca nie ma obowiązku informowania o obniżonej cenie, jak na przykład: 
 • w czasie standardowej zmiany cennika lub katalogu cenowego
 • przy ogólnych oświadczeniach marketingowych, jak np. “najniższe ceny na rynku”, “najlepsze ceny” – jeżeli chodzi o porównanie do cen innych podmiotów, bez odwoływania się do obniżki cen lub wywoływania skojarzeń, że obniżka ceny została zastosowana
 • w przypadku ofert wiązanych, np. „kup dwa produkty w cenie jednego”, „kup produkt za 200 zł, a otrzymasz zniżkę na kolejny”
 • w przypadku programów lojalnościowych, jak np. karty rabatowe
 • przy obniżkach wynikających z wcześniejszych zakupów, np. wtedy, kiedy klient otrzyma przy zakupie kupon „20% taniej” obowiązujący podczas kolejnych zakupów
 • w przypadku spersonalizowanej obniżki przyznanej konkretnemu klientowi, np. przy szczególnych okazjach, jak przystąpienie do programu, urodziny konsumenta
 • przy obniżkach stosowanych w momencie zakupu, które nie zostały wcześniej ogłoszone.

Wprowadzenie zmian w życie

Dyrektywa Omnibus weszła w życie 7 stycznia 2020 roku. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów jej dotyczących do dnia 28 listopada 2021 roku. Zgodnie z treścią dyrektywy, przepisy powinny zacząć obowiązywać w poszczególnych krajach od 28 maja 2022 roku. Jednak w wielu państwach Unii, również w Polsce nastąpiło opóźnienie w tej kwestii. Na dzień 31 lipca 2022 roku dyrektywa została zaimplementowana w 20 krajach członkowskich. Kilka państw łącznie z Polską jeszcze ich nie wdrożyło. W Polsce najprawdopodobniej nastąpi to jesienią bieżącego roku.


Data publikacji: 2022-09-18, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU