Od 2021 roku szykują się kolejne zmiany związane z fakturowaniem. Przedsiębiorcy wystawione przez siebie e-faktury będą mogli wysyłać kontrahentowi za pomocą platformy ministerialnej. Początkowo będzie to czynność dobrowolna, która jeśli się sprawdzi to stanie się obowiązkowa. centralna baza faktur

Czas wprowadzenia i sposób działania

Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad uruchomieniem platformy służącej do wymiany faktur pomiędzy przedsiębiorcami. Prawdopodobnie ruszy ona w połowie 2021 roku. Przypuszczalnie rozwiązanie będzie wprowadzane stopniowo, podobnie jak miało to miejsce np.: w przypadku wdrażania JPK_VAT. Celem wprowadzenia CRF (Centralny Rejestr Faktur) jest możliwość dokonania analizy oraz kontrola prawidłowości wystawianych faktur VAT.

Przedsiębiorca będzie wystawiał fakturę tak jak do tej pory w swoim systemie finansowo-księgowym i następnie będzie ją przekazywał na ministerialną platformę, z której jego kontrahent będzie mógł pobrać dokument. Podatnik będzie miał własne konto do celów podatkowych, do którego dostęp będzie możliwy z każdego urządzenia (komputer, telefon, czy tablet). Na koncie widoczne będą wszystkie dokumenty, zarówno te wystawione przez podatnika jak i te otrzymane przez kontrahentów za pośrednictwem platformy ministerialnej. Po zalogowaniu na konto podatnik będzie miał możliwość załatwienia online wszystkich spraw urzędowych, podatkowych. W jednym miejscu będzie miał dostęp do informacji jakie na jego temat posiada urząd skarbowy.

Korzyści z wprowadzenia centralnej bazy faktur

będą obustronne. Urząd skarbowy będzie miał dostęp do wszystkich bieżących faktur, które znajdą się w obrocie gospodarczym. Dzięki temu czynności kontrolne i sprawdzające będą bardziej proste. Skończą się problemy z łączeniem faktur sprzedażowych i zakupowych wykazywanych przez kontrahentów.
Z kolei podatnicy nie będą już musieli wysyłać pliku JPK_FAKTURA na żądanie urzędu skarbowego. Dzięki nowemu rozwiązaniu przedsiębiorcom łatwiej będzie wywiązać się z obowiązku przygotowania i wysyłania niektórych plików JPK. Sprzedający uzyska możliwość sprawdzenia kontrahenta czy pobrał już fakturę, a kupujący będzie mógł sprawdzić czy rachunek na dokumencie znajduje się na białej liście podatników VAT.
Płatnicy otrzymają dostęp do e-konta w II kwartale 2021 roku, a podatnicy i pełnomocnicy w I kwartale 2022 roku.

Podsumowanie 

Nowe rozwiązanie jakim będzie Centralna Baza Faktur posiada wiele korzyści zarówno dla urzędu jak i samych podatników, który znacznie ułatwi prowadzenie biznesu. System jest prosty i łatwy w obsłudze.


Data publikacji: 2020-07-07, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU