Ceny transferowe dotyczą transakcji z podmiotami powiązanymi. Od zawsze kwestie związane z cenami rodziły wiele problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób ich kalkulacji. jak obliczyc ceny transferowe

Co należy rozumieć przez cenę transferową?

Cena transferowa, inaczej cena transakcyjna dotyczy podmiotów powiązanych. Stosuje się ją w transakcjach pomiędzy nimi, zwłaszcza w ramach jednej grupy kapitałowej. Transakcje zachodzące pomiędzy podmiotami powiązanymi stanowią duży procent wszystkich transakcji jakie mają miejsce na rynku. W pojęciu ceny transferowej znajduje się wynik finansowy jaki został osiągnięty w momencie ustalania ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi. Powinna zostać ustalona na takich samych zasadach jakie byłyby zastosowane przez podmioty niepowiązane prowadzące czynności w podobnych okolicznościach. 

Sposoby obliczania ceny transferowej

Podmioty powiązane dokonując transakcji handlowych zobowiązane są do ustalania cen na takich samych warunkach jakie stosują przy transakcjach z podmiotami niepowiązanymi. Jeżeli zdarzy się, że będą one znacznie odbiegały od siebie, to wtedy urząd skarbowy może sam określić dochód/stratę przedsiębiorcy biorąc pod uwagę kryteria, które wystąpiłyby w przypadku gdyby powiązania pomiędzy podmiotami nie miały miejsca.

Obliczania cen transferowych dokonuje się między innymi na podstawie:
  • cen rynkowych jakie stosuje się przy transakcjach z innymi kontrahentami
  • ponoszonych nakładów i kosztów związanych z przeprowadzeniem danej transakcji
  • cen stosowanych przez podmioty niepowiązane w oparciu o dane zewnętrzne z przeprowadzanych transakcji, przy czym transakcja porównywana musi być podobna do przeprowadzanej transakcji kontrolowanej, musi posiadać porównywalne lub takie same cechy, które nie będą miały wpływu na dokonane porównania
  • jakości użytych towarów i materiałów potrzebnych do stworzenia danego dobra
  • charakteru rynku sprzedaży, czy jest detaliczny, czy hurtowy
  • dostępności dóbr na rynku o takim samym charakterze
  • relacji pomiędzy podażą, a popytem na określone dobro, czyli jaki jest poziom nasycenia rynku.
Z obserwacji wynika, że dla większości przedsiębiorców najwięcej problemów stwarza sposób obliczania cen transferowych w stosunku do cen transakcji niematerialnych i prawnych, do których czasami trudno jest znaleźć odpowiedni sposób wyliczenia ceny transferowej.


Data publikacji: 2021-12-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU