W 2023 roku będą obowiązywały nowe, wyższe limity podatkowe. W związku z tym większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z możliwości bycia małym podatnikiem, a także uniknie konieczności przejścia na pełną księgowość oraz zyska możliwość rozliczania kwartalnego w VAT. nowe limity podatkowe 2023

Prawie wszystko o limitach podatkowych 

W Polsce walutą w jakiej określane są limity podatkowe jest euro, dlatego podatnik, który chce sprawdzić, czy mieści się w danym limicie musi dokonać przeliczenia kwoty limitu w euro na polski złoty wg kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października. Limity podatkowe dla prowadzonych działalności gospodarczych na 2023 rok będą przeliczane po kursie euro z dnia 3 października 2022 roku. W tym dniu wartość 1 euro wyniosła 4,8272 zł. W związku z tym, że 1 października 2021 roku kurs euro był niższy w porównaniu z 2022 rokiem, to limity podatkowe na 2023 rok będą wyższe. 

Limity podatkowe – ryczałt

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być opodatkowana za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Jednak ta forma opodatkowania nie jest przeznaczona dla wszystkich podatników, ponieważ ograniczona jest limitem przychodów obowiązującym w roku poprzednim. W 2023 roku za pomocą ryczałtu będą mogli rozliczać się przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku 2022, kwoty przychodu w wysokości 2 000 000 euro. W przeliczeniu będzie to 9 654 400 zł. Podatnicy rozliczający się ryczałtowo mają możliwość opłacania podatku kwartalnie, jeżeli roczny przychód firmy nie był wyższy od 250 000 euro. Po przeliczeniu w 2023 roku limit będzie wynosił 965 440 zł.  
Limitem przychodu dla ryczałtu nie są objęte nowe firmy rozpoczynające działalność w danym roku. W spółkach cywilnych i jawnych do limitu ryczałtu wliczany jest przychód wszystkich wspólników

Limity podatkowe – rozliczenie kwartalne

Do kwartalnego rozliczania podatku VAT upoważniony jest jedynie przedsiębiorca posiadający status małego podatnika. Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym osiągnął przychód do wysokości 1,2 mln euro. Po przeliczeniu w 2023 roku VAT kwartalny będą mogli stosować przedsiębiorcy, których przychód w 2022 roku nie przekroczył kwoty 5 793 000 zł. Drugim warunkiem pozwalającym skorzystać z rozliczenia kwartalnego jest bycie czynnym podatnikiem VAT przez okres co najmniej 12 miesięcy. 

Należy jednak mieć na uwadze, że podany limit może ulec zmianie w związku z trwającymi pracami nad projektem zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (SLIM VAT3). Prawdopodobnie limit przewidziany dla VAT kwartalnego zostanie podniesiony do 2 000 000 euro. W takiej sytuacji wartość maksymalnego przychodu uprawniającego do rozliczenia kwartalnego VAT w 2023 roku wyniesie 9 654 000 zł. 

Limity podatkowe – mały podatnik

Limit dla małego podatnika w podatku PIT i CIT zostanie ustalony na 2 000 000 euro. W związku z tym w 2023 roku za małego podatnika będzie uważany przedsiębiorca, który w 2022 roku osiągnął przychód nieprzekraczający kwoty 9 654 000 zł
Jednym z przywilejów bycia małym podatnikiem należy możliwość dokonywania jednorazowej amortyzacji środków trwałych, pod warunkiem, że dany środek trwały podlega pod amortyzację jednorazową, czyli musi być sklasyfikowany w katalogu środków trwałych w grupach 3-6 i 8, np. nie dotyczy samochodów osobowych. Z amortyzacji można skorzystać również stosując się do limitu wartości środka trwałego (50 000 euro). W przeliczeniu na złotówki jest to 241 000 zł. 

Limity podatkowe – stawka CIT 9%

Preferencyjna stawka w podatku CIT w wysokości 9% zależy od tego, czy spółka przestrzega dwóch limitów:
  • przychody brutto za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 2 000 000 euro
  • przychody netto w roku podatkowym nie przekroczyły 2 000 000 euro
W 2023 roku stawka preferencyjna 9% w CIT będzie mogła być zastosowana w przypadku firm, których przychód brutto za 2022 rok nie przekroczył kwoty 9 654 000 zł. Jeżeli chodzi o przychód netto, to należy go przeliczyć wg kursu obowiązującego w pierwszym dniu roboczym roku. W związku z tym wartość ta będzie znana dopiero 2 stycznia 2023 roku. 

Limity podatkowe – pełna księgowość

Jeżeli przychody przedsiębiorcy przekroczą w roku 2 000 000 euro, to jeżeli rozlicza się on za pomocą uproszczonej księgowości, to będzie zobowiązany przejść na pełną księgowość. Przepis dotyczy wszystkich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich. W przypadku, kiedy przychód firmy w 2022 roku nie przekroczy kwoty limitu w wysokości 9 654 000 zł, to w 2023 roku przedsiębiorca nadal będzie mógł prowadzić księgowość uproszczoną


Zestawienie poszczególnych limitów podatkowych w latach 2021 – 2023

Limit 2021 2022 2023
Ryczałt 9 030 600 zł 9 188 200 zł 9 654 400 zł
Kwartalne opłacanie
podatku w formie ryczałtu
903 060 zł 918 820 zł 965 440 zł
Kwartalne opłacanie
podatku VAT
5 418 000 zł 5 513 000 zł 5 793 000 zł
(planuje się podniesienie
limitu do 2 mln euro)
Status małego podatnika
PIT i CIT
9 030 600 zł 9 188 200 zł 9 654 400 zł
Brak obowiązku
prowadzenia pełnej
księgowości
9 030 600 zł 9 188 200 zł 9 654 400 zł
Jednorazowa amortyzacja
środków trwałych u
małego podatnika VAT
226 000 zł 230 000 zł 241 000 zł


Data publikacji: 2022-10-25, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU