Przedsiębiorca, który zatrudnia pracownika ponosi w związku z tym określone koszty, na które składa się nie tylko wynagrodzenie, ale również inne elementy. Wysokość kosztów zależy od formy zatrudnienia pracownika. skladka zus pracownika

Formy zatrudnienia pracownika - koszty

1. umowa o pracę
2. umowa zlecenie
3. umowa o dzieło.

Utworzenie stanowiska pracy w każdej dowolnej formie i w dowolnym wymiarze czasowym oznacza dla pracodawcy koszt związany głównie ze składkami na ubezpieczenie ZUS, czyli składka:
  • emerytalna
  • rentowa
  • wypadkowa
  • chorobowa
  • zdrowotna
  • na Fundusz Pracy
  • na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych.

Umowa o pracę – całkowity koszt zatrudnienia

Przy umowie o pracę na koszt uzyskania przychodu firmy składa się: wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS w części obciążającej pracodawcę. W skład wynagrodzenia brutto pracownika wchodzi: wynagrodzenie netto, składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy. Przy tej formie, składki płaci zarówno pracownik jak i pracodawca przy zastosowaniu podziału procentowego. 


Typ ubezpieczenia Składki pokrywane z ubezpieczenia pracownika Składka opłacana przez pracodawcę
Emerytalne 9,76% 9,76%
Rentowe 1,50% 6,50%
Wypadkowe brak 1,67%
Chorobowe 2,45% brak
Zdrowotne 9,00% brak
Fundusz Pracy brak 2,45%
FGŚP brak 0,1%


Wynagrodzenie minimalne – całkowity koszt zatrudnienia na umowę o pracę

W 2021 roku wynagrodzenie minimalne zostało podwyższone do kwoty 2 800 zł brutto (w 2020 roku wyniosło 2 600 zł). Podwyżka przełożyła się na wzrost kosztów zatrudnienia. Zatrudnienie na część etatu powoduje, że wynagrodzenie minimalne zostaje proporcjonalnie pomniejszone i kształtuje się następująco:
  • ¾ etatu – 2 100 zł brutto
  • ½ etatu – 1 400 zł brutto
  • ¼ etatu -    700 zł brutto.
Wysokość poszczególnych składek liczone od minimalnego wynagrodzenia.


Typ ubezpieczenia Składki pokrywane z ubezpieczenia pracownika Składka opłacana przez pracodawcę
Emerytalne 273,28 zł 273,28 zł
Rentowe 42,00 zł 182,00 zł
Wypadkowe brak 46,76 zł
Chorobowe 68,60 zł brak
Zdrowotne 217,45 zł brak
Fundusz Pracy brak 68,60 zł
FGŚP brak 2,80 zł


Łączne koszty pracodawcy wynoszą 573,44 zł. Po dodaniu minimalnego wynagrodzenia otrzymujemy kwotę: 3 373,44 zł stanowiącą całkowity koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę przy pełnym wymiarze godzin pracy. Dla porównania w 2020 roku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę, całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosił 3 132,48 zł. 
Pracodawcy za zaniżenie minimalnego wynagrodzenia grożą konsekwencje prawne i finansowe w wysokości do 30 000 zł. 
Zatrudnienie pracownika z zagranicy nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki związane z legalizacją pracy i pobytem cudzoziemców.

Umowa zlecenia – całkowity koszt zatrudnienia

Wyliczając całkowity koszt zatrudnienia osoby na umowę zlecenia należy najpierw ustalić, czy nie posiada ona innych tytułów do ubezpieczenia. Jeżeli tak, to należy ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego o ile zostały spełnione określone kryteria dotyczące kwoty wynagrodzenia, od której płaci się składki na ubezpieczenie społeczne. 

W sytuacji kiedy umowa zlecenia jest jedynym źródłem zatrudnienia, to kosztem dla pracodawcy będzie wynagrodzenie brutto plus składki ZUS w części opłacanej przez zleceniodawcę, czyli ubezpieczenie społeczne, FP oraz FGŚP
Niektóre grupy pracowników (uczniowie/studenci do 26 roku życia) objęte są preferencyjnymi warunkami zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia ich na umowę zlecenia nie opłaca się składek na ZUS oraz nie dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń. 
Zleceniobiorca nie może otrzymać wynagrodzenia niższego niż minimalna stawka godzinowa, która w 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto/godzinę.

Umowa o dzieło – całkowity koszt zatrudnienia

Zlecenie wykonania dzieła nie podlega ubezpieczeniom ZUS. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy pracodawca zawiera umowę ze swoim pracownikiem. Od wynagrodzenia otrzymywanego z umowy o dzieło potrącana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy. W tym wypadku kosztem przedsiębiorcy jest kwota brutto wynagrodzenia.

Skorzystaj bezpłatnie: Kalkulator płac dla umowy o dzieło i umowy zleceniaCałkowity koszt zatrudnienia – wyliczenia

Czasami przedsiębiorcy mogą mieć problem z prawidłowym wyliczeniem rzeczywistej sumy stanowiącej koszt zatrudnienia. W takiej sytuacji mogą skorzystać z kalkulatorów wynagrodzeń zamieszczonych w Internecie. Z ich pomocą można szybko wyliczyć wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika razem z należnymi składkami na ZUS na podstawie konkretnego wynagrodzenia brutto. 

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników powinien pomyśleć o podjęciu współpracy z biurem rachunkowym posiadającym w ofercie usługi kadrowo-płacowe.

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-06
Data publikacji: 2020-11-10, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU
Cecylia
16 Grudzień 2020

Pracodawca proponuje 2 500,00 PLN "na rękę" Proszę o informację jaka wysokość wynagrodzenia brutto powinna być na umowie o pracę.