Czasami zdarzają się sytuacje kiedy nabywca zwraca część zakupionego towaru lub rezygnuje z części usługi. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to przedsiębiorca może otrzymać fakturę korygującą. Jak należy rozliczyć taki dokument? rozliczanie faktury korygujacej

Faktura korygująca od kontrahenta

W ustawie o podatku od towarów i usług znajdują się przepisy dotyczące kwestii związanych z rozliczaniem faktur korygujących. Faktura korygująca wystawiana jest do faktury pierwotnej między innymi z powodu zwrotu towarów, zmiany specyfikacji, czy uzyskania dodatkowego rabatu. Dokument korygujący po wystawieniu i zaakceptowaniu przez sprzedawcę jest potwierdzeniem przebiegu danej transakcji. 

Otrzymanie faktury korygującej zobowiązuje przedsiębiorcę do jej rozliczenia. Jego obowiązkiem jest zmniejszenie kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres otrzymania dokumentu.

Rozliczenie faktury korygującej

PRZYKŁAD
Przedsiębiorca w marcu 2020 roku zakupił 10 sztuk towaru o wartości 1 000 zł netto/sztukę. Faktura zakupowa została wystawiona w dniu 31 marca 2020 r. Towar znalazł się u nabywcy 15 kwietnia. Po rozpakowaniu okazało się, że 1 sztuka została uszkodzona. Na koniec miesiąca kwietnia, przedsiębiorca otrzymał fakturę korygującą na 1 uszkodzoną sztukę towaru. W marcu na podstawie otrzymanej faktury, przedsiębiorca zaksięgował wydatek do kolumny 10 o wartości łącznej 10 000 zł. W kwietniu w deklaracji VAT-7 składanej za miesiąc marzec odliczył kwotę 2 300 zł podatku VAT. 

Faktura korygująca wystawiona do faktury pierwotnej zawierała zmniejszoną ilość towaru z 10 na 9 sztuk oraz wartość towaru z 10 000 zł na 9 000 zł. Korekcie został poddany także podatek VAT, odpowiednio z 2 300 zł na 2 070 zł. Przedsiębiorca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT w takiej wysokości jaka wynika z dokumentu korygującego. W deklaracji VAT-7 za kwiecień należy uwzględnić obniżkę podatku naliczonego o wartość 230 zł. 
W sytuacji kiedy przedsiębiorca nie odliczył jeszcze podatku VAT z faktury pierwotnej, a otrzymał już fakturę korygującą, to wtedy musi rozliczyć podatek VAT z faktury korygującej za okres, w którym dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury pierwotnej.


Data publikacji: 2020-09-17, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU