Wszelkie błędy oraz pomyłki na fakturze pierwotnej wymagają wystawienia dokumentu korygującego, faktury lub noty korygującej. Są to dokumenty, które służą do poprawiania błędów lub uzupełniania braków na wystawionej fakturze VAT. kto wystawia fakturę korygujaca

Okoliczności, które wymagają wystawienia faktury korygującej

Podatnik, który wystawił fakturę VAT ma obowiązek wystawić do niej fakturę korygującą jeżeli:
 • został udzielony rabat po wystawieniu faktury pierwotnej
 • nastąpił zwrot towarów sprzedawcy
 • nastąpił zwrot nabywcy kwot nienależnych, o których mówi art. 29 ust. 4 ustawy o VAT
 • nastąpił zwrot nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu
 • doszło do podwyższenia ceny po wystawieniu faktury pierwotnej
 • została stwierdzona pomyłka w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w innej pozycji faktury.

Podstawowe dane jakie powinna zwierać faktura korygująca

 • numer kolejny
 • data wystawienia
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca, jak: dane sprzedawcy i nabywcy, ich numery NIP, data wystawienia faktury (w przypadku kiedy data ta różni się od daty sprzedaży, to także data dokonania transakcji)
 • kolejny numer
 • oznaczenie „Faktura Korygująca” lub „Korekta”
 • nazwa towaru lub usługi objętych rabatem lub podwyżką ceny
 • kwota i rodzaj udzielonego rabatu lub podwyższenia ceny bez VAT
 • kwota zmniejszająca lub podwyższająca podatek należny.

Kto wystawia fakturę korygującą? 

Fakturę korygującą wystawia podatnik, który sporządził fakturę pierwotną. Wszelkie uregulowania oraz zasady wystawiania faktur i faktur korygujących znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie stosuje się zwolnienia od podatku od towarów i usług.


Data publikacji: 2020-11-08, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU