W obrocie gospodarczym oprócz zwykłych faktur obecne są także faktury korygujące, które przedsiębiorcy mogą sami wystawić lub mogą takie otrzymać. Otrzymanie faktury korygującej wiąże się z odliczeniem VAT z takiego dokumentu. W jakim momencie należy tego dokonać? faktury korygujace odliczenie vat od zakupu

Powody, dla których wystawia się faktury korygujące 

Zgodnie z ustawą o VAT podatnik ma obowiązek wystawić fakturę korygującą w sytuacji, kiedy po wystawieniu faktury pierwotnej:
 • została udzielona obniżka ceny w formie rabatu
 • zostały udzielone opusty i obniżki cen
 • podatnik otrzymał zwrot towarów i opakowań
 • nabywca otrzymał zwrot części lub całości zapłaty
 • została podwyższona cena lub stwierdzona pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Konsekwencją wystawienia faktury korygującej jest zmieniająca się wartość dokumentu, dlatego może wystąpić:
 • korekta in minus – wartość faktury pierwotnej zostaje zmniejszona, korekta powoduje zmniejszenie wartości netto, podatku oraz wartości brutto jakie wynikają z faktury pierwotnej
 • korekta in plus – wartość faktury pierwotnej zostaje zwiększona, korekta zwiększa wartość netto, podatku oraz wartość brutto jakie wynikają z faktury pierwotnej.

Otrzymane faktury korygujące – zasady rozliczania VAT

W świetle przepisów podatek VAT odlicza się z faktur korygujących w momencie, który zleży od tego, czy mamy do czynienia z fakturą zmniejszającą, czy zwiększającą wartość faktury pierwotnej:
 • otrzymanie faktury korygującej in minus – nabywca ma obowiązek zmniejszyć kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokumentację zawierającą uzgodnienia warunków korekty. W sytuacji, kiedy podatnik jeszcze nie zdążył obniżyć kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego określonego na fakturze, której dotyczy korekta, a prawo do odliczenia mu przysługuje, to może zmniejszyć kwotę podatku VAT naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonuje obniżenia. Chodzi o sytuację, kiedy podatnik nie dokonał obniżenia i nie uwzględnił go w rejestrze VAT oraz w pliku JPK_V7
 • otrzymanie faktury korygującej in plus – nabywca ma obowiązek zwiększyć kwotę podatku VAT naliczonego w rejestrze VAT w miesiącu otrzymania faktury lub w trzech następnych okresach rozliczeniowych przy rozliczeniu miesięcznym lub dwóch okresach rozliczeniowych przy rozliczeniu kwartalnym. 
Zwiększenie lub zmniejszenie kwoty podatku VAT naliczonego wiąże się ze zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości netto i wartości brutto wynikających z faktury pierwotnej. Czasami faktura może odzwierciedlać różne przypadki, jak np. może zostać zastosowana obniżona stawka VAT 8% zamiast stawki podstawowej 23% przy jednocześnie niezmienionej kwocie netto. 

Faktury korygujące – odliczenie VAT

Korekta podatku VAT należnego u nabywcy następuje po uwzględnieniu:
 • momentu ujęcia faktury korygującej w zależności od przyczyny wystawienia korekty – faktura in plus
 • okresu, w którym sprzedawca uzyskał dokumentację potwierdzającą uzgodnione warunki korekty – faktura in minus
Jeżeli w ewidencji podatkowej nie zostanie ujęta faktura pierwotna, to w takiej sytuacji faktura korygująca nie będzie podlegała samodzielnemu wpisowi w ewidencji podatkowej. W sytuacji, kiedy okres ujęcia korekty jest wcześniejszy niż moment wpisu faktury pierwotnej, pomimo okresów, w których może ona być ujęta, to korekta powinna być wykazana w okresie faktury pierwotnej. 

Przykłady 

PRZYKŁAD 1
Podatnik VAT czynny dokonał w grudniu 2022 roku zakupu materiałów od jednego z kontrahentów krajowych, z którym miał podpisaną umowę o współpracy. Towary zakupił na kwotę 70 000 zł brutto. Podatnik wybrał miesięczny okres rozliczania. W związku z tym co miesiąc składa w urzędzie skarbowym plik JPK_V7. Kontrahent zauważył, że pomyłkowo wysłał do niego część towaru, który powinien trafić do innego klienta. W kwietniu 2023 roku wysłał do klienta fakturę korygującą in minus na kwotę 10 000 zł brutto. Podatnik w maju 2023 roku otrzymał dokumentację uzgadniającą warunki korekty. W maju zwrócił też kontrahentowi nieprawidłowo wysłane towary. 

Podatnik odliczył podatek VAT w grudniu 2022 roku. W związku z tym faktura korygująca powinna zostać ujęta w miesiącu uzyskania dokumentacji faktury korygującej, a w rejestrze VAT oraz w pliku JPK_V7 za maj 2023 r. 

PRZYKŁAD 2
Podatnik VAT czynny zajmuje się świadczeniem usług związanych z biurem wirtualnym na rzecz innego podatnika. Usługi rozlicza co miesiąc. W lutym 2023 roku postanowił podnieść cenę za usługi biurowe. Decyzję podjął już po wystawieniu faktury za miesiąc luty 2023 r. W związku z tym wystawił w kwietniu 2023 roku fakturę korygującą in plus, która trafiła do odbiorcy jeszcze w tym samym miesiącu (kwietniu). Odbiorca ujął otrzymaną korektę w rejestrze VAT, a także w pliku JPK_V7 za miesiąc kwiecień 2023 r. 

PRZYKŁAD 3 
Czynny podatnik VAT zakupił części od krajowego dostawcy. W lutym 2023 roku otrzymał fakturę VAT za nabyte towary o wartości 20 000 zł. Po ich otrzymaniu okazało się, że niektóre części nie zgadzały się ze złożonym zamówieniem, dlatego podatnik zwrócił niewłaściwe materiały, a dostawca wystawił mu fakturę korygującą w miesiącu lutym 2023 roku i dokonał jej przekazania. Podatnik może ująć wartość nabytych części w rejestrze VAT, a także w pliku JPK_V7 za luty 2023 roku w prawidłowej wartości i może je zaksięgować w prawidłowej kwocie za miesiąc luty 2023. 

PRZYKŁAD 4
Czynny podatnik VAT sprzedał w styczniu 2023 roku towary innemu podatnikowi o wartości 20 000 zł. W kwietniu 2023 roku sprzedawca zauważył, że pomylił cenę jednego z towarów. Wartość faktury powinna wynieść 22 000 zł. W związku z pomyłką podatnik w kwietniu wystawił fakturę korygującą zwiększającą podstawę opodatkowania z powodu popełnionego błędu. Nabywca otrzymał fakturę korygującą w kwietniu 2023 roku i ujął ją w tym samym okresie w rejestrze VAT zakupu oraz w pliku JPK_V7.


Data publikacji: 2023-04-13, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU