Faktura korygująca jest jednym z obowiązujących dowodów księgowych wystawianych przez sprzedawcę w celu skorygowania błędu na fakturze pierwotnej. Jakie wymagania musi spełnić, aby została uznana za prawidłową? Czy trzeba umieszczać na niej nazwę „faktura korygująca”? faktura korygujaca

Faktura korygująca – wymagania

Faktura korygująca koniecznie musi posiadać oznaczenie „faktura korygująca” lub „korekta”. Obie formy są poprawne i dopuszczalne. Tak mówi art. 106j ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. W przepisie nie ma dokładnej informacji, w którym miejscu na fakturze ma znajdować się oznaczenie. Nie ma mowy o obowiązku umieszczania napisu w górnej części faktury. Nie można więc uważać za błąd, jeżeli oznaczenie znajdzie się w innym dowolnie wybranym miejscu dokumentu. 

W tej kwestii dużą rolę odgrywa systematyka elementów, które powinna zawierać faktura korygująca żeby można było uznać ją za dokument poprawnie wystawiony, dlatego zostało przyjęte, że oznaczenie : „faktura korygująca” zwykle umieszczane jest na pierwszym miejscu na górze dokumentu. Takie rozmieszczenie ma na celu uniknięcie ewentualnej pomyłki po stronie odbiorcy, który bez problemu rozpozna fakturę i odpowiednio ją zakwalifikuje oraz ujmie w ewidencji VAT. 

Za fakturę korygującą uważa się każdy dokument lub notę, które zmieniają fakturę pierwotną i odnoszą się do niej w sposób nie budzący żadnych wątpliwości (art. 219 dyrektywy VAT). Korekty faktury pierwotnej można dokonać każdym dokumentem pod warunkiem, że zmienia on i dokładnie identyfikuje fakturę pierwotną.


Data publikacji: 2020-09-26, autor: FakturaXL

ZADAJ PYTANIE DO ARTYKUŁU